Resource Details
ZDROJ

Role mediální gramotnosti při podpoře všeobecných hodnot a sociální inkluze

Transformace moderní společnosti v poslední dekádě akcelerovala. Přinesla nejen masivní ekonomický, technologický a společenský rozvoj, ale také řadu palčivých výzev. Jednou z těchto výzev je obrovské množství často konfliktních informací, které jsou snadno dostupné pro každého kliknutím myši. Lidé v dnešní společnosti potřebují nové dovednosti, aby dokázali zvládat novou realitu. Digitální dovednosti, kritické myšlení a mediální gramotnost jsou klíčovými kompetencemi moderní společnosti.

Ač žijeme v digitálním věku, nezanedbatelná část Evropanů postrádá základní digitální dovednosti. Způsob fungování médií se značně změnil. Dnes jsme nejen příjemci informací, ale rovněž jejich tvůrci -  často nejen informací, ale také dezinformací. Bez patřičných dovedností je tvorba mediálních obrazů nejen neprofesionální, ale také neodpovědná.

To je jen jeden příklad toho, jak moc je mediální gramotnost dnes důležitější než kdy předtím.

Publikace je v angličtině.

Resource Details
Autor/ři zdroje
ALL DIGITAL
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (3)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!