chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Zdroj

Prohlubování dovedností - Nové vzdělávací příležitosti pro dospělé

Jazyk: CS

Zveřejnil(a) Tomáš Langer

Čtení, psaní, jednoduché výpočty nebo třeba používání počítače. To jsou činnosti, které děláme každý den. Využíváme při nich své základní dovednosti, aniž si to často vůbec uvědomujeme. Tak samozřejmé to ale není pro každého. S podobně jednoduchými úkoly zápasí v Evropě téměř 70 milionů lidí.


Nové „prohlubování dovedností“ umožní všem zaměstnaným, nezaměstnaným či ekonomicky neaktivním lidem nový start. Jeho součástí je mapování a uznávání znalostí a dovedností, které tito lidé již ovládají, a nabídne jim další vzdělávání a odbornou přípravu. Díky tomu mohou nakonec získat novou kvalifikaci.
Rada EU v prosinci 2016 přijala doporučení nazvané „Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé“. Jde o jeden ze stěžejních legislativních návrhů v rámci „Nové agendy dovedností pro Evropu“. Zásada, že každý, včetně dospělých, má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, je jedním z 20 klíčových principů navržených v „Evropském pilíři sociálních práv“. Česká republika se k Doporučení Rady EU připojila a stanovila si následující oblasti, kterým se bude v rámci naplňování doporučení věnovat:
I. Předčasné odchody ze vzdělávání 
II. Prohlubování kompetencí v rámci dalšího vzdělávání v ČR
III. Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí

I. Předčasné odchody ze vzdělávání 
V souladu s doporučením Rady o cestách prohlubování dovedností vznikl v roce 2017 materiál Opatření k omezení předčasných odchodů ze vzdělávání v České republice. Cílovou skupinu tvoří osoby, které předčasně opustily vzdělávání.
Cílem opatření je:

  • monitorovat a vést evidenci žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání,
  • přijmou systémová opatření na úrovni decizní sféry a na úrovni školy,
  • podporovat prostupnost vzdělávacího systému a zajistit flexibilitu vzdělávacích cest, usnadnit změny vzdělávací dráhy, včetně uznávání výsledků předchozího učení,
  • pomoci žákům neopustit předčasně vzdělávací dráhu,
  • zaměřit se na regiony, ve kterých je podíl předčasných odchodů ze vzdělávání výrazný a poskytnout jim podporu.

Posouzení dovedností u této cílové skupiny budou provádět výchovní poradci na školách. Ve spolupráci se školou mohou tito poradci pomoci vybrat nejlepší variantu pro vzdělávání (např. volbu jiného oboru nebo jiné školy). Ověřování dovedností bude probíhat buď v rámci vzdělávacího systému, nebo možností získat profesní kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací. Bude posílen důraz na spolupráci škol a zaměstnavatelů (na kterou bude možné získat finanční prostředky z EU).
Cílem je pomoci získat žákům jednak schopnost čtení a psaní, matematickou a digitální gramotnost, jednak by mělo vést k dosažení úrovně EQF 3 a 4.   Dalším očekávaným výsledkem jsou podrobná data o počtu žáků, kteří opatření využili, a snížení počtu žáků, kteří vzdělávání opustili v ohrožených regionech. Dalším očekávaným výsledkem je nastavení fungujícího systému, který pomůže žákům ohroženým odchody ze vzdělávání najít pro ně nejvýhodnější možnosti, jak ve vzdělávání pokračovat.
Poradenství žákům ohroženým odchodem ze vzdělávání budou poskytovat jednak školní poradenské služby (výchovní poradci, školní psychologové), jednak pedagogicko-psychologické poradny v daném regionu. Toto poradenství se zaměřuje na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese a na posouzení individuálních schopností a zájmů s cílem motivovat je k jejich návrat ke studiu.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budou v regionech nejvíce ohrožených odchody ze vzdělávání zavedeny kurzy pro přípravu pedagogických pracovníků základních a středních škol s cílem prevence tohoto jevu. Podpora pro oblast poradenství bude financována z prostředků EU. Finance bude možné využít na doučování ohrožených cílových skupin, na financování sociálních psychologů.


II. Projekt Systémové prostředí k prohlubování kompetencí – UpSkilling CZ 
V souvislosti s Doporučením Rady EU o cestách prohlubování dovedností vzniká v České republice v současné době projekt, který se nachází ve fázi projektového záměru, zaměřený na vytvoření systémového prostředí poskytujícího možnost a usnadňujícího prohlubování kompetencí dospělým. Realizátorem projektu bude Národní ústav pro vzdělávání, přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je pomoci dospělým získat jednak schopnost čtení a psaní, matematickou a digitální gramotnost, jednak by mělo vést k dosažení úrovně EQF 3 a 4.

Prioritními skupinami projektu budou:
a)    osoby opouštějící vzdělávací systém bez ukončeného středoškolského vzdělání,
b)    osoby na trhu práce s nízkou úrovní vzdělání, tzn. na úrovni EQF 1, 2 a 3,
c)    osoby na trhu práce s potřebou rozvoje digitálních kompetencí.

K výstupům projektu patří síť nově vzniklých autorizovaných osob, u kterých mohou zájemci složit zkoušky z profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací (úroveň 3 a 4 EQF), které dosud autorizovanou osobu neměly. Vzniknou prezenční a e-learningové kurzy pro získání profesní kvalifikace pro digitální pracovní místa a metodické materiály pro pořádání těchto kurzů. Současně s kurzy budou vytvořeny metodiky standardů poskytovatele vzdělávacích kurzů pro získání profesních kvalifikací pro digitální pracovní místa. Do realizace bude zapojena síť poradců Úřadů práce, kteří nabízejí klientům rekvalifikace vedoucí k profesní kvalifikaci (rekvalifikace mají vést k profesní kvalifikaci, pokud v dané oblasti existuje) a tedy využívají Národní soustavu kvalifikací jako standardní součást své podpory klientům. Úřad práce bude poskytovat informační a metodickou podporu pro využívání profesních kvalifikací s novými autorizovanými osobami. 
Projekt bude financován z prostředků EU a realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost v prioritní ose 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Veškeré aktivity budou probíhat provádět v úzké koordinaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (sekce II), Ministerstvem práce a sociálních věcí (sekce IV) a Generálním ředitelstvím Úřadu práce.

III. Projekt Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)
Dalším projektem je Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog), který v souladu s Doporučením Rady EU o cestách prohlubování dovedností přispěje k podpoře a rozvoji oblasti digitálních kompetencí v ČR. Realizátorem tohot projektu, financovaného ESF,  je Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
Cílovou skupinu tvoří nezaměstnaní i zaměstnaní občané ČR, kteří si chtějí nechat ověřit úroveň svých digitálních dovedností a následně doporučit vhodné vzdělávací programy pro rozvoj svých digitálních dovedností. 
Projekt je zaměřen na posouzení dovedností s možností ověření úrovně digitálních kompetencí na základě evropského rámce  DIGCOMP 2. Další oblastí, na kterou projekt cílí, je individuální přizpůsobení nabídky učení s možností doporučení relevantních vzdělávacích programů pro rozvoj konkrétních přenositelných digitálních kompetencí (DK), které budou shromažďovány nebo vytvářeny v rámci tohoto projektu.  
DigiKatalog - www.digikatalog.cz - nabídne katalog přenositelných digitální kompetencí (DK) a jejich úrovně pro 500 tzv. páteřních povolání v ČR. Předpokládá se implementace DK z tohoto katalogu při aktualizaci Centrální databáze kompetencí a využití v plánovaném projektu Kompetence 4. Smart Online Systému (SOS), který vznikne jako v systémový nástroj pro podporu rozvoje digitálních kompetencí,  budou moci  ročně využít tisíce občanů ČR.
SOS se skládá z následujících 4 součástí:

  1. DK-SOS: katalog přenositelných DK pro 500 tzv. páteřních povolání, vybraných na základě kvantifikace podle struktury zaměstnanosti v rámci Národní soustavy povolání (NSP)
  2. Q-SOS: autoevaluační nástroj stanovující úroveň jednotlivých přenositelných DK dle evropského rámce  DIGCOMP 2,
  3. MET-SOS: interaktivní nástroj obsahující metodická doporučení v následujících oblastech: práce v prostředí Q – SOS a EDU – SOS pro pracovníky Úřadu práce, zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií pro zaměstnavatele, rozvoje dovedností pracovníků IT za účelem zlepšení schopnosti podporovat rozvoj digitálních kompetencí pracovníků, využití SOS pro vedoucí pracovníky zaměstnavatelů vč. pracovníků veřejné správy směřující k zlepšení informovanosti o možnostech rozvoje DK.
  4. EDU-SOS: online nástroj, který na základě vyhodnocení výsledků z Q-SOS doporučí relevantní vzdělávací programy pro rozvoj konkrétních přenositelných DK.

SOS využije prostředí DigiPortálu vznikajícího v projektu Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (dále jen DigiStrategie  2020). DigiPortál je prostředím pro tvorbu a zveřejnění vzdělávacích zdrojů, které vzniknou v rámci implementace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Plánovaný výstup projektu významně přispěje ke zvýšení online dostupnosti vzdělávacích a informačních zdrojů vhodných pro informální individuální učení.

Autorka: Mgr. Jana Malá, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Původní zdroj: Andragogika v praxi. Odborný čtvrtetník pro vzdělávání a rozvoj dospělých 18/2018 Praha: AIVD ČR, 2018

Autor/ři zdroje: 
Jana Malá
Datum zveřejnění:
Pátek, 6 Březen, 2020
Jazyk dokumentu
Typ zdroje: 
Články
Země:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn