Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Proč je systém zlepšování dovedností v Británii na světové úrovni?

Tato publikace nastiňuje strategii zlepšování dovedností v Británii a vybírá doporučení, jak zlepšit jeho výkonnost.

Analýza, která je součástí formální odpovědi CIPD na vládní Zelenou listinou průmyslové strategie, si také všímá chyb v systému zlepšování dovedností v Británii a způsobů, jak těmto chybám zabránit. 

Jeden z cílů zprávy je přesvědčit politiky, aby dali vyšší prioritu vzniku kvalitních odborně-vzdělávacích přístupů k zaměstnanosti jako doplněk k univerzitnímu vzdělávání. Máme-li čelit obrovským změnám v obsahu a organizaci práce v profesích s vysokou přidanou hodnotou, operovat s čím dál komplexnějšími organizačními strukturami a zajistit rozvoj na pracovišti co největšímu počtu lidí, musí oba tyto systémy efektivně fungovat. To v důsledku znamená zjišťovat, jak lidé mohou získávat a rozvíjet své dovednosti v průběhu pracovního života, nejen na jeho začátku.

 

Dokument je v angličtině.

Resource Details
Autor/ři zdroje
CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)
Typ zdroje
Studie a zprávy
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!