Resource Details
ZDROJ

Odpovídá současné vzdělávání a rekvalifikace technologickým změnám?

Asociace samostatných odborů si objednala studii s názvem Zabránění vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a nové uplatnění na trhu práce v důsledku technologických změn pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců. Studie mapuje dlouhodobou nezaměstnanost v ČR, vliv robotizace a digitalizace na dlouhodobou nezaměstnanost a možnosti nového uplatnění na trhu práce v důsledku technologických změn.

Studie dochází k závěru, že očekávané znevýhodnění robotizací a digitalizací je spojeno s povoláními, která vykonávají spíše zaměstnanci se základním a středním vzděláním. Závěry studie doporučují, aby byly technologické změny medializovány spíše jako příležitost než jako hrozba. (Zatím se děje spíše opak, viz. například prezentace studie v Deníku N, 31.1. 2019: Budoucnost s vámi nepočítá. Práci 641 tisíc Čechů brzy nahradí roboti.)

Autoři studie vyzývají zejména k tomu, aby jak firmy, tak vláda investovaly více do vzdělávání. Doporučují, aby spolu s investicí do nových technologií firmy počítaly také s náklady na rekvalifikaci pracovníků. V oblasti veřejných výdajů srovnávají náklady na státní politiku zaměstnanosti, která činí v ČR 0,5% HDP, zatímco Dánsko, Finsko, Belgie, Nizozemsko a Rakousko vynakládají 2-3% HDP. Doporučují také ověřit, zda rekvalifikace probíhají v rozsahu a kvalitě, které odpovídají míře technologického pokroku. Zmiňují také nutnost úprav středoškolských vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly budoucím potřebám trhu práce a spolupráci škol a firem.

Celou studii je možné nalézt na tomto odkazu:

https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/e044973a33126433/uploads/Studie_dlouhodob%C3%A1_nezam%C4%9Bstnanost.pdf

Resource Details
Autor/ři zdroje
Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D. (TREXIMA, spol. s r.o.), Ing. Markéta Nesrstová (TREXIMA, spol. s r.o.)
Typ zdroje
Studie a zprávy
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!