Resource Details
ZDROJ

To nejlepší z Evropské jazykové ceny Label: 2014 - 2020

Představení nejlepších projektů, které byly v letech 2014–2020 oceněny Evropskou jazykovou cenou Label.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

dovolte nám v této publikaci představit nejlepší projekty, které byly v letech 2014–2020 oceněny Evropskou jazykovou cenou Label. Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 – White Paper: Teaching and Learning towards the learning society“ a z Doporučení rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků z roku 2019.

V České republice je Cena udělována již od roku 2002 a v roce 2014 se stala součástí programu Erasmus+. Udělit ji lze ovšem jakémukoli projektu a  jakékoli instituci, která působí v  oblasti jazykového vzdělávání a splní obecná kritéria stanovená Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. Ty se mění v průběhu let v závislosti na aktuální situaci a vývoji v oblasti jazykového vzdělávání.

Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní, měl by nabízet přidanou hodnotu v  národním kontextu, měl by učitele i studenty motivovat, být originální a tvůrčí a také klást důraz na evropské principy. V neposlední řadě by měl být přenositelný a sloužit jako zdroj inspirace pro další jazykové projekty v České republice i v zahraničí.

V období 2014–2020 bylo v České republice podáno celkem 309 přihlášek. Odborná porota, složená ze zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční spolupráce, Národního pedagogického institutu České republiky a  jazykových institutů z nich každý rok vybrala ty nejlepší. A jelikož rokem 2020 končí programové období, rádi bychom vám v této brožuře představili projekty, které byly za uplynulých sedm let oceněny.

Porota vybrala vždy jeden nejlepší projekt pro každý z uplynulých sedmi ročníků. Dům zahraniční spolupráce poté oslovil vybrané instituce s otázkou, kam se v oblasti jazyků od realizace projektu posunuly a v čem projekt pomohl jejich dalšímu rozvoji. Na následujících stránkách tak najdete informace o průběhu posledních sedm ročníků, připomenutí nejlepších projektů i odpovědi zástupců jednotlivých institucí.

Už příští rok startuje nové programové období programu Erasmu. A  jeho nedílnou součástí bude i  udělování Evropské jazykové ceny Label. Bude tak i  nadále podporovat, oceňovat a propagovat inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání a pomáhat šíření inovativních metod ve výuce jazyků.

Věříme, že tím bude dál přispívat ke zkvalitňování jazykové výuky nejen v České republice. Přejeme vám inspirativní čtení!

Kolektiv autorů, Dům zahraniční spolupráce

Resource Details
ISBN
978-80-88153-85-6
Autor/ři zdroje
Dům zahraniční spolupráce
Typ zdroje
Jiné
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)
Štítky

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!