Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

MĚNÍCÍ SE SVĚT ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

Klíčové trendy odehrávající se v posledních 20 letech na poli evropského odborného vzdělávání a přípravy mají svůj počátek před rokem 1995. Od té doby postupně zesilovaly, zrychlovaly či docházelo k jejich rozšíření v jednotlivých státech. Společné trendy ovlivňující odborné vzdělávání a přípravu posledních 20 let popisuje kapitola z publikace Evropské odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 od Cedefopu. 

 

MĚNÍCÍ SE SVĚT ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

z publikace Odborné vzdělávání a příprava v Evropě 1995–2035 (kapitola 3)

 

ÚVOD: VET V ROCE 1995 A PŘEDCHÁZEJÍCÍ VÝZKUM DLOUHODOBÝCH TRENDŮ

Dříve než se budeme věnovat vývoji po roce 1995, měli bychom se zaměřit na léta předcházející, abychom tak byli schopni vidět nejnovější změny v širším kontextu. Při zkoumání období od počátku osmdesátých do první poloviny let devadesátých použili Green, Leney a Wolf data shromážděná v rámci projektu financovaného Evropskou komisí a identifikovali řadů významných trendů souvisejících s tehdy platným předmětem zájmu; ten se ovšem týkal pouze 15 členských států EU.

Green a kolegové (1999) dospěli k závěru, že evropské systémy reagují na silné obecné trendy, přičemž se tyto reakce velice různí a nelze stanovit nějaký společný vzorec, podle kterého by se řídily: „…i když se jednotlivé státy možná ubírají stejným směrem, není jasné, zda si jsou nějak výrazněji podobnější, než jak tomu bylo před deseti nebo dvaceti lety“ (tamtéž str. 200). Rovněž došli k závěru, že oblast učňovské přípravy vykazuje velkou míru stability: země, které před deseti či dvaceti lety měly „vysokou míru účasti v učňovské přípravě a kde se vzdělávání, které probíhá na pracovišti a v rámci zaměstnání těšilo poměrně vysoké prestiži“, si tyto charakteristiky zachovaly, zatímco země, kde učňovská příprava a odborné vzdělávání bylo tradičně „okrajové nebo málo prestižní“, nebyly schopné tuto situaci změnit „ani s pomocí cíleného úsilí svých vlád“ (tamtéž str. 200).

Ve stejném období se stalo spíše výjimkou než pravidlem, aby studenti a žáci opouštěli vzdělávací systém a systém odborného vzdělávání a přípravy s ukončením povinné školní docházky, většina jich zůstávala v denním studiu. Zároveň ti, kteří by v dřívějších letech opustili školu se záměrem vstoupit na trh práce, začali v polovině devadesátých let studovat v oborech odborného vzdělávání, které navazovaly na povinnou školní docházku, zatímco studenti, kteří by se dříve zapojovali do tohoto druhu vzdělávání, se přeorientovali na obory akademického typu.

Green a kolegové (1999) došli k závěru, že role, kterou hrály programy odborného vzdělávání na vyšší sekundární úrovni, se mění a přestává fungovat jako přímá příprava pro vstup na trh práce a transformuje se spíše do role cesty k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě s odpovídajícím posunem směrem k obecnějšímu vzdělávacímu obsahu, přičemž se zároveň začal snižovat i počet jednotlivých přesně definovaných oborů.

 

Celý článek naleznete zde: Menici_se_svet.pdf (npi.cz)

 

ZDROJ (NPI ČR).: Menici_se_svet.pdf (npi.cz) 

 

 

 

Resource Details
obr.
Autor/ři zdroje
CEDEFOP
Typ zdroje
Studie a zprávy
Jazyk dokumentu
Resource media
obr.
Login (0)
Štítky

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!