Resource Details
ZDROJ

Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k mediím

Většina studentů středních škol má malé povědomí o tom, jak fungují internetové vyhledávače a sociální sítě. Zhruba polovina z nich nerozpozná komerční sdělení od zpravodajského. Tato a další zjištění vyplývají z rozsáhlého výzkumu JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni. Závěry kvantitativního šetření jsou reprezentativní pro celou republiku a poukazují také na velmi výrazné rozdíly mezi gymnázii a ostatními typy středních škol.

Pro Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, zpracovala exkluzivně agentura MEDIAN.

Výzkum je rozdělen do dvou částí: Znalosti a dovednosti žáků týkající se médií a Postoje žáků k médiím a jejich roli ve společnosti. První část obsahuje patnáct testových úloh a několik analýz konkrétních mediálních sdělení. Druhá část výzkumu mapuje postoje žáků – nabízí například odpovědi na otázky: jaká média považují žáci za důvěryhodná, jak vnímají české novináře, jaká je úloha médií v demokracii, jak hodnotí vlastnictví médii politiky nebo zda jsou nepravdivé zprávy problém a měly by být regulovány. Z výzkumu vyplývá, že úroveň mediální gramotnosti středoškoláků je nízká. „V případě mediálního vzdělávání naprosto selhává stát, jeho relevantní instituce, politici, tedy ti, kdo rozhodují. Nebyla pojmenována jeho důležitost, chybí podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory,“ komentuje výsledky průzkumu Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS), a dodává: „Pro mnohé se aktivity, které posilují schopnost mladých lidí kriticky posuzovat mediální sdělení a učí je rozlišovat mezi fakty a dezinformacemi, stávají vděčným cílem kritiky. Často se takto projevují právě politici, kteří s fakty zacházejí svérázným způsobem. Zřejmě si uvědomují, že s méně mediálně vzdělanými občany se snadněji manipuluje. Plošné útoky na média, kterých v poslední době přibývá, jsou útoky na demokracii. Stejně tak opomíjení významu mediálního vzdělávání vede k jejímu oslabování.

V případě zájmu Vám k výzkumu a tématu mediálního vzdělávání rádi poskytnou bližší informace: Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS karel.strachota@jsns.cz tel. 777 787 930, 226 200 432

Resource Details
Autor/ři zdroje
Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Česká republika
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!