European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

MANIFEST: za zlepšení digitálních kompetencí v Evropě

Digitální dovednosti jsou pro náš způsob života naprosto zásadní. Kritické zvládnutí digitálních technologií je klíčem k podpoře celoživotního učení, aktivního občanství, zaměstnatelnosti a inkluze. 

Abychom naplnili potenciál digitalizace, vypracoval ALL DIGITAL spolu s naší síti center pro digitální kompetence tuto novou verzi Manifestu pro zlepšení digitálních dovedností v Evropě.

Manifest předkládá základní principy a doporučení k tomu, jak zintenzivnit proces zlepšování digitálních dovedností ve vzdělávání u všech evropských občanů.

Digitální dovednosti jsou klíčovou složkou Digitální strategie Evropské unie (2019-2024) a Digitálního kompasu 2030 a mnoha dalších iniciativ, které vznikly jako součást Evropské agendy dovedností a Akčního plánu digitálních dovedností. Manifest je rovněž připraven přispět svým dílem do diskuse. 

Jádrem Manifestu je přesvědčení, že vzdělávání a výuka digitálních dovedností v Evropě musí být konzistentnější a kohezivnější. 

 

Manifest jde svými doporučeními do pěti hlavních oblastí:

1. Nabídka vzdělávání

2. Přístup ke vzdělávání a učení

3. Kvalita vzdělávání

4. Evropský přístup k digitálním kompetencím

5. Udržitelnost a rozvoj

 

Manifest je v angličtině.

Resource Details
Autor zdroje
All Digital
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Země
Evropa
Datum zveřejnění
Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!