Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Každý jsme jiný: Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií

Každý jsme jiný.

Jinak vypadáme, jinak se chováme, máme jiné cíle. Přesto spolu můžeme docela dobře vycházet. Jedině tak, že budeme každého vnímat jako individualitu, může moderní škola maximálně rozvíjet potenciál, který každý z nás má. Těmito slovy by bylo možné charakterizovat záměry moderní pedagogiky. Ta je dnes neodlučitelně spojena s intenzivním využíváním digitálních technologií. Minulost utekla tak rychle, že jsme si na ni ani nestihli zvyknout. Pokud v ní jedinci s nějakým postižením používali digitální technologie jako nástroj napomáhající jim jejich postižení kompenzovat, používali zpravidla specializovaný software nebo specializovaná zařízení, která se různými způsoby připojovala ke stolnímu počítači. Zařízení byla vzájemně nekompatibilní, obtížně dostupná a především finančně nákladná.

Před několika lety ale došlo ve světě IT ke zlomu, který lidem s postižením nabízí nové možnosti. Mobilní dotyková zařízení, tablety, chytré telefony, dotykové přenosné počítače a další běžně dostupná počítačová zařízení dnes díky moderním operačním systémům a aplikacím nabízejí jednodušeji dostupné množství různorodých funkcí: rozpoznávání řeči, převod předlohy na text, předčítání obsahu obrazovky, zesílení zvuku, zvětšení předlohy, automatické titulky u videí a konferenčních hovorů, čtení titulků, kontrastní zobrazení, inverzní zobrazení barev, asistovaný přístup a mnoho dalšího. Intuitivní ovládání pomocí dotyku s podporou gest a množství zjednodušujících nastavení zpřístupňuje pohodlně běžné digitální technologie skupině uživatelů, kteří s nimi nedávno ještě schopni pracovat nebyli nebo k tomu potřebovali specifické podmínky. Díky širokému rozšíření a s tím spojené stále klesající ceně jsou tyto digitální technologie mnohem dostupnější, nežli dřívější specializované vybavení.

Publikace nazírá problematiku inkluze z pohledu učitele a školy, předkládá některé možnosti využití moderních digitálních technologií a zaměřuje se na možnosti operačního systému Microsoft Windows 10. Kromě nabídky usnadnění přístupu ve Windows 10 se soustřeďuje na novou legislativu, která inkluzivní vzdělávání ve školách vymezuje, předkládá různé možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím digitálních technologií. Pod široké vymezení digitálních technologií v inkluzivním vzdělávání jsme zařadili také situaci, kdy si žáci nosí do školy vlastní přenosná počítačová zařízení (tzv. BYOD). Nepromyšlený postup zavádění BYODu by u žáků zesociálně či ekonomicky znevýhodněného prostředí mohl stát v cestě myšlence společného vzdělávání. Moderní digitální technologie mají v inkluzivním vzdělávání a individualizaci hodně co nabídnout. Máme-li jejich potenciál využít, musíme se s ním seznámit. Přijměte tuto publikaci jako malý vklad v uvedené snaze.

Publikace Microsoft

Resource Details
Autor/ři zdroje
Lenka Gajzlerová, Ondřej Neumajer, Lucie Rohlíková
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!