Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Je na čase změnit od základu úhel pohledu na e-learning?

Internet se vyvíjí velmi rychle a je třeba se v jeho prostředí neustále přizpůsobovat. Stíhají e-learningové řídící systémy reagovat na tyto změny? Jak které. Důležitější otázkou však je - stíhají tvůrci e-learningů vstřebávat změny a neustále měnit svůj přístup? Následující text popisuje nový pohled na e-learning a nabízí konkrétní postup implementace s ohledem na vnitřní motivaci studujících.

Klasický přístup a role studenta

Většina e-learningů je postavena na svém tématu. Nejdříve se tedy řeší především otázky ohledně obsahu. Co všechno do této oblasti zapadá, co je to nejdůležitější a kde je daná hranice. Z odpovědi na tuto otázku se pak vytvářejí vzdělávací cíle a na ně se následně balí všechno ostatní. Pojďme se zamyslet nad tím, jak by se to dalo udělat jinak a udělejme si malý myšlenkový experiment.

Zapomeňme na chvíli na všechny e-learningy na světě a představme si jen jednoho jediného člověka, kterého chcete vzdělávat online. Máte? Podívejme se podrobně na vztah mezi “já“ autor chci vzdělat někoho jiného. Co se stane, když se na tento vztah podíváte ještě jednou, nezaujatě? Někdy my, tvůrci, vnímáme studujícího spíše jako laika, kterému je třeba předat spoustu informací. Studentova role však není primárně pasivní, tedy jakéhosi “přijímače”, ale aktivní. To on si vybral, co se bude učit, to on informace využije v praxi.

Způsob učení

Studující někdy ví přesně co chce, někdy však méně. V každém případě u dospělého člověka platí to, že potřebuje díky získaným znalostem nějakým způsobem vylepšit svoji praxi. Neučí se již tzv. do zásoby, ale spíše “on demand” - tedy na objednávku podle současné potřeby. A zároveň je zvyklý na sebeřízení, na svobodu volby. Učení na objednávku a svoboda v sobě ukrývají tajemství motivace v e-learningu a v učení dospělých.

Návrh postupu

Otázkou však zůstává, jak s tímto poznáním naložit. Každý vzdělavatel by měl vědět, jaká je poptávka ze strany lidí, kteří budou kurz absolvovat. Ať už víme přesně, koho budeme vzdělávat nebo ne, je třeba udělat tři základní kroky. (1) výzkum - buď mezi cílovou skupinou nebo potenciální skupinou studujících. Nejlépe v kombinaci kvalitativního i kvantitativního. Výsledkem by měly být tzv. (2) persony, což jsou zástupní reprezentanti typických skupin. Ideální počet je 3-5. Persony si pojmenujte, zabývejte se tím, jací jsou, co dělají, co chtějí, jaká mají očekávání, kolik mají času, jaké používají technologie, jak poctivý mají přístup, jaká je jejich vnitřní motivace, co si chtějí asi z kurzu odnést do praxe apod. (3) testování - neustálé ověřování, zda kurz odpovídá potřebám studujících a jaká má slabá místa. Každý e-learning se ve své podstatě nachází v neustálé beta verzi a je třeba se s tím smířit.

Gamifikace

Během výzkumu můžete narazit na poptávku ze strany studujících po externích motivačních prvcích, mezi které patří např. progress bary (ukazatele postupu), sbírání bodů, tvorba simulací, osobní analytiky až po zasazení učiva do zajímavé formy, např. příběhu nebo tvorby sociální vzdělávací komunity. Tyto prvky jsou vytahovány z her a s velkým úspěchem používané i ve vzdělávacím prostředí. Celému procesu “zherňování” kurzu se říká gamifikace vzdělávacího procesu. Více si o praktických tipech, jak gamifikovat učení v online prostředí řekneme v dalším čísle.

Závěrečné tipy

Na co tedy myslet, až budete kurz vytvářet? Mějte na paměti svoje persony, snažte se jej dělat pro ně a ne pro sebe. V ideálním světě by každý modul měl být na malé skupince otestován a poznatky zapracovány. Na to však často nezbývá prostor, ale i tak se dá vždy pracovat s absolventy kurzu. Netvořte si ke svým nápadům velký emociální vztah, protože musíte být vždy připraveni se nápadu vzdát, protože by nebyl dostatečně funkční. A hlavně, přemýšlejte o studentovi jako o aktivní bytosti a dejte mu dostatek svobody. Nabídněte mu možná témata a nechte ho, ať si e-learning sám personalizuje a vybere si to, co shledává nejvíce relevantní. Tak dosáhnete příjemné vzdělávací zkušenosti, která vede k efektivnímu učení a dlouhodobému zapamatování.

Autorka: Lea Mentlíková, Education & Service Designer v Court of Moravia, leader EduFóra Brno

Původní zdroj: Andragogika v praxi. Odborný čtvrtetník pro vzdělávání a rozvoj dospělých 6/2015. Praha: AIVD ČR, 2015.

Resource Details
Autor/ři zdroje
Lea Mentlíková
Typ zdroje
Články
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!