Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Informální učení dospělých

Diplomová práce Dany Trávníčkové, absolventky katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Tato práce se bude zabývat nejasným pojmem informální učení, který se v poslední době stal jedním z tak zvaných klíčových pojmů vzdělanostní politiky Evropské unie a národních politik jejich členských států, včetně České republiky. Klíčový pojem to sice je a staví se na úroveň pojmům formální a neformální vzdělávání, ale jeho definice, hranice, určení a způsob valuace, či to, do jaké míry je ve společnosti rozšířeno, není tak jasné, jak by se u něčeho, co má být jedním ze tří pilířů vzdělávací politiky, mohlo zdát. Proto využití této formy lidského vědění a hlavně spíše způsobu, jakým člověk

vědomosti nabývá, není na globalizovaném pracovním trhu dostatečně vytěženo. Jeho role ve vzdělanostní kariéře jednotlivce je významná, ale nejasná a vzhledem k dalším druhům učení a jejich využití v pragmatickém slova smyslu nedůležitá. O informálním učení víme, ale neumíme ho využít ve prospěch obohacení společnosti a jednotlivců. Na informální učení bude pohlíženo v rámci celoživotního učení, a zvláště pak etapy dospělosti, kdy tento způsob učení přináší další možnosti zapojování jednotlivců zpět do pracovního procesu, či jim nabízí možnost doplnit si formální vzdělání již v dospělém věku. Kvalifikace získaná informálním učením tak může přispět k rozšíření jejich kulturního kapitálu, který hraje v rámci vzdělanostní společnosti jednu z nejpodstatnějších rolí.

Resource Details
Autor/ři zdroje
Dana Trávníčková
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!