Resource Details
ZDROJ

Evropská směrnice pro uznávání neformálního a informálního učení

Evropské Centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (Centre for the Development of Vocational Training - Cedefop) vydalo Evropskou směrnici pro uznávání neformálního a informálního učení (European guidelines for validating non-formal and informal learning). Směrnice umožňuje institucím a jednotlivcům porozumět důvodům pro implementaci směrnice a diskutovat o rozhodnutích, které osoby s rozhodovací pravomocí v průběhu procesu musejí udělat. Směrnice byla v roce 2015 znovu přezkoumána a aktualizována po dvouletém procesu, který zahrnoval celou škálu odborníků, kterých se uznávání týká, ať již na národní, sektorové nebo evropské úrovni.

Směrnice je vhodná pro kohokoliv, kdo je odpovědný za vývoj, započetí, realizaci a průběh procesu uznávání. Nedává „správné“ nebo „špatné“ odpovědi, protože odpovědi závisejí na konkrétní dotazované situaci a kontextu. Dokument obsahuje přehled řešení procesu uznávání vzdělávání v evropských zemích. Hlavním cílem směrnice je odkrýt a ukázat neformální a informální učení a získat pro ně uznání a hodnotu.

Resource Details
ISBN
978-92-896-1979-0
Autor/ři zdroje
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Typ zdroje
Jiné
Země
Evropa
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Anglicky
Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!