Resource Details
ZDROJ

E-learningové zdroje pro finanční vzdělávání

Za posledních 10 až 15 let vznikla v Evropě silná poptávka po výukových on-line materiálech pro finanční vzdělávání. Protože se jedná o vzdělávací oblast, která odráží reálné ekonomické prostředí, v němž žije každý člověk a lze si jej snadno virtuálně namodelovat, je e-learningová forma výuky v tomto případě velmi vhodná a efektivní.

 

Představme si dva české e-learningové projekty, které se snaží danou problematiku řešit relativně komplexně a které jsou dostupné zdarma pro kohokoli s připojením na internet.

 

Finanční vzdělávání

 

Prvním je společný projekt českých finančních asociací, vedených Českou bankovní asociací, z jejíž iniciativy projekt s jednoduchým názvem Finanční vzdělávání vznikl.

 

Projekt nabízí široké veřejnosti srozumitelný a ucelený pohled na bankovnictví a fungování finančního trhu vůbec.  Je rozdělen do sekcí jako bankovnictví, finanční zprostředkování, investování, pojišťovnictví a další a tyto jsou dále členěny do podsekcí. Orientace v online prostředí je jednoduchá a vhodně doplněná o obrazové podklady. Slabou stránkou projektu je interaktivita, webové prostředí nabízí pouze jeden test k ověření získaných znalostí, což považuji za nedostatečné. Chybí rovněž více interaktivních prvků a videa, které jsou dnes již součástí moderního e-learningu. Přesto lze projekt doporučit, protože obsahuje přehledové a srozumitelné informace a je vhodný pro dospělé i pro děti.

 

Stránky e-learningu nejdete zde http://www.financnivzdelavani.cz/

 

Bankovní gramotnost

 

Bankovní gramotnost je specifickou součástí zastřešující oblasti označované jako finanční gramotnost (FG). Zatímco FG se zabývá definicemi a výklady klíčových pojmů z celé široké sféry financí (příp. i ekonomie), BG se zaměřuje především na sféru bankovnictví a na ni navazující nebo doplňková témata (jako jsou např. pojišťovnictví, akciové trhy, leasing, investice apod.).

Nezisková organizace JA CZECH ve spolupráci se CITI FOUNDATION připravili online kurz na dané téma.  Na stránkách www.bankovnigramotnost.cz naleznete informace o historii bank, bankovním systému, úvěrech a finančních produktech, penězích a mnoho dalšího.

Kurz je velmi přehledný a srozumitelný, ale trpí podobnými mouchami jako výše zmíněné finanční vzdělávání – slabá interaktivita.

Z webu je odkaz na zajímavý studentský seminář na téma bankovnictví a dluhový management. 

Resource Details
Autor/ři zdroje
ČBA, JA CZECH
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Země
Česká republika
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!