Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Digitální inkluze seniorů pro udržitelnou společnost

V naší digitalizované společnosti jsou zásadní digitální dovednosti - schopnost porozumět a používat elektronické nástroje, které nás obklopují. Lidé, kterým tyto dovednosti schází, se mohou snadno stát vyloučenými ze společnosti. K ohroženým skupinám patří určitě starší lidé. Všechny výzkumy jasně ukazují, že se jedná o velmi ohroženou skupinu.

Tento projekt se zaměřuje na digitální inkluzi seniorů a přímo reaguje na 10. cíl globální strategie udržitelnosti Spojených národů - snižovat nerovnost mezi zeměmi. Projekt zahrnuje spolupráci výzkumníků, průmyslu a vlády. Smyslem projektu je vytvořit program ke zvyšování teoretických znalostí digitální inkluze ve Švédsku a navrhnout smysluplná opatření a nástroje k podpoře digitální inkluze seniorů. Ve výzkumné části je využita kombinace dotazníkového šetření a interview. Jedním z nástrojů projektu je i mezigenerační debata a vzdělávání - mladí lidé diskutují se staršími. 

Výsledkem projektu, jak potvrzují výsledky šetření, je snížená izolace starších, více autonomie, nezávislosti a lepší zdraví.

Text je v angličtině.

Resource Details
Autor/ři zdroje
Jesper Holgersson, Eva Söderström, Jeremy Rose
Typ zdroje
Články
Země
Datum zveřejnění
Login (0)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!