Resource Details
ZDROJ

Curriculum globALE: kompetenční rámec pro vzdělávání dospělých

Lektoři jsou klíčem ke kvalitnímu vzdělávání a výuce dospělých.Německý institut pro vzdělávání dospělých (DIE), DVV International, Mezinárodní rada pro vzdělávání dospělých (ICAE) a Institut pro celoživotní učení UNESCO (UIL) dne 26. května 2021 zavedly referenční rámec pro vzdělávání pedagogů dospělých: Curriculum globALE.

Curriculum globALE podporuje profesionalizaci vzdělavatelů dospělých poskytnutím průřezových přístupů, které lze snadno přenést do národních a regionálních prostředí.

Podporou pedagogů dospělých po celém světě Curriculum globALE zlepšuje nejen úroveň vzdělávání dospělých a vzdělávacích programů pro dospělé, ale také schopnost zemí plnit Cíle udržitelného rozvoje.

Resource Details
Curriculum globALE: competency framework for adult educators.
ISBN
978-92-820-1240-6
Autor/ři zdroje
German Institute for Adult Education (DIE), DVV International, the International Council for Adult Education (ICAE), UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Resource media
Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!