Resource Details
ZDROJ

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti

EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

V zemích, jako je Dánsko či Singapur, jsou demokracie a občanství jedním z pilířů a hlavních cílů vzdělávání obecně. Školy a učitelé tak berou tento závazek jako součást a jednu z hlavních náplní své každodenní činnosti. Tento fakt je v přímém rozporu s tím, jak pojímají vzdělávání a výchovu k demokracii české školy a učitelé.

 

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016)

Revize stavu vzdělávacího systému

Přehled událostí z posledního roku, které nesou potenciál změny

Přehled témat a událostí, které by měly být v následujícím období v centru pozornosti

Proč audit vzdělávacího systému? Vzdělávací systém je složitá struktura procesů, institucionálních vztahů, příčin a důsledků pro celou společnost. Jeho složitost způsobuje, že změny, které ve vzdělávacím systému probíhají, jsou relativně pomalé a že systémové změny, případně podněty k nim, mohou mít dlouhodobé a leckdy jen těžko předvídatelné důsledky. Dopady mohou být protikladné, přínosy na straně jedné jsou zpravidla doprovázeny změnami, které mohou být v jiné části vzdělávacího systému vnímány negativně. Z toho důvodu je velmi důležité co možná nejlépe posoudit aktuální stav vzdělávacího systému, byť nikdy nelze konstatovat absolutní znalost, stanovovat přiměřené cíle změn a s ohledem na to volit i kroky, které k nim mají vést, a to s přihlédnutím k možným různorodým dopadům na jeho fungování. Český vzdělávací systém má svá specifika, která určují jeho stav, problémy, příležitosti a rizika dalšího rozvoje. Tato stručná analýza identifikuje klíčové indikátory, které stav systému popisují, a zároveň se soustředí na události posledního školního roku, které mohou jeho vývoj významně ovlivnit, i na nadcházející témata, na něž by měla být kladena pozornost. Protože jde ale o témata často velmi složitá, na něž existují různé názory a pro která jsou navrhována různá řešení, oslovili jsme experty zabývající se z různých úhlů pohledu vzdělávací politikou a požádali je o jejich vyjádření a oponenturu.

 

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016)

 

zdroj: http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/11/Audit_vzdelavaci_system_…

 

 

Resource Details
Autor/ři zdroje
EDUin
Typ zdroje
Případová studie
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!