chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Jaký výzkum probíhá v oblasti učení v dospělosti v Evropě a jaké jsou k dispozici důkazy?

Politika a zajišťování učení v dospělosti se musí opírat o důkazy toho, co je účinné. Evropská komise pomáhá tím, že zadává výzkum a šíří nejnovější informace mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami.


Analýza účinnosti politik v oblasti učení v dospělosti


Evropská komise zveřejnila studii, která sloučila dohromady nejnovější důkazy o klíčových faktorech úspěchu, díky nimž jsou politiky v oblasti učení v dospělosti účinné. Zahrnuje rámec pro analyzování politik a pokynů pro členské státy v souvislosti s vývojem a sledováním účinných politik v oblasti učení v dospělosti. To je základ pro analytický politický nástroj EPALE, jehož úkolem je pomoci tvůrcům politik hodnotit jejich politiky v oblasti učení v dospělosti a jejich zajišťování a v případě potřeby je zlepšovat.

Studie účinnosti politik v oblasti učení v dospělosti

Analytický rámec

Analytický politický nástroj EPALEPrůzkum dovedností dospělých


Evropská komise přispívá k průzkumu dovedností dospělých PIAAC, který organizuje OECD. Průzkum poskytuje reálné údaje o dovednostech dospělých ve čtyřiceti zemích z celého světa. Ukazuje, že velmi vysoký podíl dospělých v Evropě bojuje se základními dovednostmi, jako je schopnost psát, číst a počítat a schopnost práce s digitálními technologiemi.

Shrnutí průzkumu dovedností dospělých

Další užitečný výzkum v oblasti učení v dospělosti

Zde je několik odkazů na další výzkum a studie související s učením v dospělosti, které si objednala Evropská komise:


Dospělí studující v prostředí digitálního učení

Studie popisuje současný stav využívání učení pomocí informačních a komunikačních technologií, včetně otevřených vzdělávacích zdrojů, v oblasti vzdělávání dospělých v různých zemích. Líčí mnoho výhod, které používání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání dospělých přináší, a dává tvůrcům politik, poskytovatelům učení a studujícím doporučení o tom, jak informační a komunikační technologie využívat co nejlépe.


Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě – rozšiřování přístupu k příležitostem k učení

Tato publikace používá celou řadu ukazatelů, aby podrobně popsala politiky a poskytování vzdělávání a odborné přípravy dospělých v zemích EU, přičemž se zaměřuje na nejzranitelnější skupiny dospělých studujících, zejména ty, jimž chybí základní dovednosti, mají nízkou kvalifikaci nebo nemají žádnou kvalifikaci.


Financování odvětví učení v dospělosti

Tato studie analyzuje různé přístupy k financování učení v dospělosti v řadě zemí EU v porovnání s jinými částmi světa. Zkoumá různé zdroje financování a různé druhy finančních nástrojů a obsahuje doporučení pro tvůrce politik.


Otevření vysokoškolského vzdělávání dospělým

Tato studie používá příklady správné praxe z patnácti zemí k prozkoumání způsobů, jakými lze dosáhnout větší flexibilnosti vysokoškolského vzdělávání, a tudíž i jeho přístupnosti pro lidi v pozdějším životě.


Klíčové kompetence pro odborníky na učení v dospělosti

Studie se opírá o analýzu správné praxe v několika zemích. Určuje klíčové kompetence vyžadované různými odborníky působícími v odvětví učení v dospělosti, a to nejen ve výuce, ale i v oblasti řízení a rozvoje programů. Studii lze využít k tvorbě kompetenčních profilů pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých.


Další odborné vzdělávání a příprava v Evropě – cesta vpřed

Tato publikace slučuje poslední výzkum o dalším odborném vzdělávání a přípravě. Analyzuje, jak další odborné vzdělávání a příprava přispívají k cílům hospodářské a sociální politiky, nastiňuje významné výsledky postupů a politik v oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy a zdůrazňuje mezery a výzvy politik, které je stále nutné řešit.


Učení z pracovní zkušenosti v dalším odborném vzdělávání a přípravě: politiky a postupy v Evropě

Tato publikace vychází ze studie středních podniků v šesti zemích. Analyzuje politiky a postupy učení z pracovní zkušenosti v dalším odborném vzdělávání a přípravě, popisuje hlavní formy a vzorce učení z pracovní zkušenosti pro další odborné vzdělávání a přípravu a určuje hlavní výhody, potřeby a výzvy.


Získávání nových dovedností u nezaměstnaných dospělých – organizace, profilování a zaměřování odborné přípravy

Tento přezkum vychází ze zpráv o 33 zemích. Popisuje financování, řízení a provádění zásahů v oblasti odborné přípravy pro nezaměstnané dospělé, vyvozuje ponaučení o správné praxi, nastiňuje výzvy, na které narážejí programy odborné přípravy, a představuje doporučení.