Národní podpůrná střediska - Slovensko

Národní podpůrná střediska - Slovensko

Flag/

Štátny inštitút odborného vzdelávania (State Vocational Education Institute)

Adresa
 
 
 
 
 
 
 

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Kancelária: Stromová 9, Bratislava

 

 

Phone
+421 911 469 793