Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Collega’s van FC Extra- Friesland College brachten een werkbezoek aan Denemarken

Vier collega’s van het Friesland College, werkzaam bij FC Extra (inburgeringstrajecten en trajecten basisvaardigheden (formeel en non-formeel leren voor volwassenen), brachten eind november 2018 een werkbezoek aan Denemarken. Dit was het laatste van de vijf geplande werkbezoeken in het kader van het Erasmus+ KA1-project ‘Een kijkje bij de buren’, Educatie als sleutel voor integratie van migranten’. Bij dit werkbezoek sloten ook drie collega’s van Werk & Scholing aan.

Zij bezochten VUC&hf Nordylland te Aalborg om onder andere te onderzoeken hoe bij deze instelling het tweedetaalonderwijs wordt vormgegeven en hoe de aansluiting op het beroepsonderwijs is. De collega’s kregen een presentatie over het Deense schoolsysteem, waarbij de nadruk lag op de mogelijkheden voor volwassenen en de opties door verschillende Deense collega’s werden toegelicht. Verder kregen zij een rondleiding door de prachtige school, inclusief bijgebouwen. Daarnaast bezochten zij een van de locaties waar met name anderstalige werknemers de mogelijkheid krijgen om Deens te leren.

 

Wat waren de opbrengsten?

Ook nu weer bleek dat internationale werkbezoeken gewoon een verrijking zijn. Maar ze krijgen nóg meer impact als er grote verschillen –of juist overeenkomsten- blijken te zijn met de eigen school. Bijvoorbeeld:

Voor inwoners van Groenland (Groenland is een voormalige kolonie van Denemarken) is Engels de moedertaal. In Aalborg kunnen volwassen Groenlanders Deens leren. De cursus houdt rekening met én sluit aan bij de behoeften van deze specifieke tweedetaalleerders. Denemarken biedt deze cursus aan om de Groenlanders eenzelfde scholingskans te geven als de Denen. Wellicht is een cursus Nederlands specifiek voor Friestaligen ook een optie die het Friesland College kan verkennen.

Het werkgebied van FC Extra beslaat de gehele provincie Friesland. Het werkgebied van de bezochte Deense instelling is vele malen groter, zo ook de reisafstanden die de Deense collega’s afleggen. Zo zijn de collega’s van het Friesland College meegereisd van Aalborg naar Skagen; een afstand van zo’n honderd kilometer. Hier bezochten zij een visverwerkingsbedrijf waarvan de werknemers met een taalachterstand – en dit betreft veelal werknemers met een migrantenachtergrond – Deens aangeboden krijgen.

Opvallend hier was het maatwerk dat geleverd wordt, niet alleen inhoudelijk gezien, maar ook organisatorisch. Op het moment dat er een vissersboot binnen vaart moet dit schip snel worden gelost. Het leslokaal blijft dan leeg. De school werkt hier niet alleen samen met de visserijbedrijven maar ook met de plaatselijke horeca. De Deense onderwijscollega’s gaan in gesprek met werkgevers als het gaat om scholing van personeel. De Deense overheid bekostigt de trajecten.

In een ver verleden werden er tussen educatie in Friesland en plaatselijke bedrijven ook afspraken gemaakt over hoe de educatiemiddelen efficiënt konden worden benut. Deze constructie is sinds enkele jaren niet meer mogelijk. Maar dat neemt niet weg, dat FC Extra met zijn opdrachtgever verder wil verkennen hoe educatiemiddelen (ook) kunnen worden ingezet. Uit eigen ervaringen in het verleden bleek dat met een goede ketenaanpak laaggeletterdheid kan worden teruggedrongen. Bovendien zorgt een goede samenwerking tussen de ketenpartners voor gemotiveerde werknemers die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen.

Het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee deze Denen hun opdracht vormgeven, was een bevestiging dat het absoluut de moeite waard is om hierover met o.a. de gemeente in gesprek te gaan.

Werkbezoeken als deze, die in het teken staan van jobshadowing en leren van elkaar, zijn een must voor alle collega’s. En het is ook nog een leuke manier om je eigen collega’s wat beter te leren kennen…!

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více