Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Sprovođenje mobilnosti u okviru Erasmus +projekata "Uvođenje interdisciplinarnog planiranja i projektne nastave u osnovnu školu za obrazovanje odraslih"

 

     

Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Obrenovac" konkurisala za projekat mobilnosti 2017/2018 godine koji je raspisala Evropska komisija za obrazovanje, program Erasmus+ sa projektom "Uvođenje interdisciplinarnog planiranja i projektne nastave u osnovnu školu za obrazovanje odraslih". Realizacija projekta započeta je 02.10.2017.završetak projekta je 08.10. 2018. Glavni cilj projekta je uvođenje interdisciplinarnog planiranja i projektne nastave pri obradi nastavnog sadržaja. 

Primena projektne nastave kao nove metode doprinela je unapređenju timskog rada, unapređenju planiranja i organizacije nastavnog procesa, inteziviranju međunarodne saradnje i širenje evropske dimenzije, stručnom usavršavanju i povećanju motivacije nastavnika, razvijanju novih kompetencija i pristupa nastavi, podizanju motivacije za nastavkom školovanja i redovnije pohađanje nastave od strane polaznika, razvijanju društvene odgovornosti i preduzetničkog duha kod polaznika, socijalno uključenjem marginalizovane grupe Roma.

Projektom je ostvarena mobilnost i saradnja zaposlenih sa školom Ljudska univerza iz Ajdovščine, Slovenija. Ova škola praktikuje u svom radu projektnu nastavu u okviru projekta "Projektno učenje mladih – PUM" koje finansira EU, odeljenje za socijalni rad. Projekat PUM-o obuhvata mlade od 15 do 26 godina, koji imaju status nezaposlenih, koji su polaznici škole za obrazovanje odraslih i aktivno traže posao. Ovaj projekat je primenljiv i kod slučajeva kada redovno školovanje ne daje očekivane rezultate.

Aktivnost kroz saradnju zbog uvođenja inovacija i preuzimanja primera dobre prakse jedan je od razloga da smo projektom planirali povezivanje sa pomenutom školom. Posmatranjem na radnom mestu nastavnici naše škole koji su bili na mobilnosti su stekli kompetencije, znanja i veštine neophodne za interdisciplinarno planiranje i izvođenje projektne nastave i iste preneli kolegama uključenim u realizaciju nastavnog procesa. Zahvaljujući mobilnosti nastavnici su upoznati koje su teme i oblasti najpodesnije za izvođenje ovakve vrste nastave i koje najviše doprinose usvajanju znanja i njegovoj primeni na tržištu rada i boljem snalaženju u savakodnevnom životu naših polaznika. Nakon usvajanja primera dobre prakse i iskustva stečenog posmatranjem na radnom mestu, nastavnici planirani za mobilnost su prezentovali članovima kolektiva naučeno kroz radionice i ugledne časove. Stečeno iskustvo smo podelili i sa drugim školama za osnovno obrazovanje odraslih iz Srbije, organizovanjem predavanja i radionica.

Nakon uvođenja nove nastavne metode evidentna je redovnija posećenost nastavi kao i veća motivacija za sticanje znanja. Verujemo da će znanja stečena projektnom nastavom postati trajna, primenljiva u svakodenevnom životu i radu, a sve u funkciji samoobrazovanja i doživotnog učenja. Očekujemo da će ovakav pristup  polaznike dovesti u stanje aktivnih učesnika procesa obrazovanja i time razviti osećaj sopstvene i društvene odgovornosti.

Stečena iskustva smo primenili i u radu sa štićenicima Kazneno poravnog zavoda u Valjevu, čime je osnovno obrazovanje dopunjeno i procesom resocijalizacije i pripreme za povratak u društvene tokove. Primena PUM-o projekta (projektno učenje mladih) kod nas, nije potpuna kao u Ljudskoj Univerzi gde se sprovodi neformalni vid obrazovanja, već samo primena određenih delova jer se u našoj zemlji sprovodi formalni vid obrazovanja koji je definisan Zakonom o osnovnom obrazovanju odraslih.

Kao rezultat interdisciplinarnog planiranja i projektne nastave nastalo je i  „Drvo tolerancije“ na zidu našeg hola, „model tanjira“ kao rezultat projekta „Zdrava ishrana“. U školskoj 2018/2019 u planu su drugi mini projekti „zdravi stilovi života“, projekti posvećeni kulturi i tradiciji, projekti posvećeni planeti Zemlji i životnoj sredini. Ovi projekti trajaće po dva meseca i predviđaju učešće svih nastavnika kroz interdisciplinarno planiranje i realizaciju projektnom nastavom. Na početku školske godine u školi je započet projekat „Integrativni program osnovno obrazovanje odraslih i uključivanje migranata/tražioca azila smeštenih na teritoriji opštine „Obrenovac“, gde se primenom novih nastavnih metoda i novim pristupom rada lakše i brže prevazilaze eventualne barijere u radu. Zajednički rad na projektima doprinosi boljem razumevanju između polaznika i razvijanju kooperativnih odnosa.  

Škola za osnovno obrazovanje odraslih "Obrenovac" http://soooobrenovac.nasaskola.rs/

Ljudska univerza Ajdovščina https://www.lu-ajdovscina.si/ 

Biljana Milković, Mirjana Gadžić, Andrijana Miljković

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více