European Commission logo
Vytvořit účet
Resource Details
ZDROJ

Predbežný zámer implementácie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov v súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania 2011, akčného plánu a odporúčaní projektu SAAIC "Národné fórum ako nástroj zlepšenia stratégie celoživotného vzdelávania"

Celoživotné vzdelávanie, s osobitným dôrazom na vzdelávanie dospelých a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania a informálneho učenia sa, je dlhoročne jednou z nosných tém európskej diskusie a rozvoja spolupráce v oblasti vzdelávania. Tento dokument sa v jednotlivých častiach venuje doterajšiemu vývoju celoživotného vzdelávania na Slovensku (kľúčovým dokumentom), zhodnoteniu súčasného stavu v oblasti ďalšieho vzdelávania na Slovensku, potrebám cieľovej skupiny v podmienkach Slovenskej republiky a súladu priorít v oblasti celoživotného vzdelávania s materiálom „Odporúčania do akčného plánu na realizáciu Stratégie celoživotného vzdelávania v SR“, ktorý je výstupom projektu SAAIC, „Národné fórum ako nástroj zlepšenia stratégie celoživotného vzdelávania“. 

Ďalej dokument predstavuje krátkodobé (2012 až 2014), strednodobé (2014 - 2017) a dlhodobé ciele (2017 až 2020) v oblasti celoživotného vzdelávania v SR. Účelom navrhovaných aktivít je zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania, podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého života. 

 

Resource Details
Autor zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ zdroje
Národní a politické
Země
Slovensko
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Slovenčina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!