News
Zprávy

Pressemeddelelse fra Kulturministeriet: Afbureaukratisering af Folkeuniversitetet på vej

Kulturminister Mette Bock vil forenkle Folkeuniversitetets struktur ved at decentralisere deres organisation. Det sker blandt andet ved at nedlægge Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne.

Kulturminister Mette Bock siger:”Folkeuniversitetet udfylder en vigtig – men til tider underkendt – funktion ved at udbrede og formidle forskning og viden til den brede befolkning. Det bidrager både til at skabe dannelse og uddannelse.Jeg vil gerne sikre de bedste forudsætninger for, at Folkeuniversitetet fortsat kan opfylde denne rolle. Jeg foreslår derfor med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger at forenkle organiseringen af Folkeuniversitetet. Mindre bureaukrati er både til gavn for institutionerne og brugerne, og vi styrker samtidig det lokale arbejde og fastholder den vigtige rolle Folkeuniversitet har i vores samfund.”Baggrund for lovforslagetKulturministeren nedsatte i foråret 2017 en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for aktørerne på folkeuniversitetsområdet. Arbejdsgruppen kom i juni 2017 med deres anbefalinger til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet i Rapport om Folkeuniversitetets struktur, hvor blandt andet Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne foreslås nedlagt.Med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger fremsættes nu et lovforslag, der ændrer Folkeuniversitetets struktur. Det betyder, at Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne nedlægges. Fremover varetages ansvar for folkeuniversitetsvirksomheden af de fire afdelinger i universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, København og Odense samt Komitestyrelsen. Hertil kommer de mange frivillige lokale komiteer i hele landet, der er tilknyttet en af de fem enheder.

 

Kilde: Kulturministeriet

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více