European Commission logo
Vytvořit účet
Event Details
10 Úno
2023

EPALE frokostseminar om flerspråklighet

Akce na dálku
to

EPALE Norge inviterer til frokostwebinar der tre spesialister på flerspråklighet i grunnopplæring for voksne kommer for å presentere kunnskap, erfaringer og ressurser, og for å samtale med andre fra sektoren - altså deg!  

Bilde av lapper der ordet "takk" er skrevet på mange av verdens språk.

I 2023 er de aller fleste som bor i Norge flerspråklige - de både er i stand til å bruke og bruker mer enn ett språk i det daglige eller i ulike situasjoner (NDLA).

Språket er en stor del av den enkeltes identitet, og er en viktig ressurs som blir med i bagasjen når man flytter til et annet land. Denne ressursen blir likevel ikke alltid brukt på en god måte ved nye (språk)læringsprosesser.

I voksenopplæringen har flere aktører utviklet metoder for å bruke flerspråklighet som en ressurs, slik at innvandrere både får bedre progresjon i språkinnlæringen og bedre læring, men også ser hvordan medbrakt kunnskap kan være til nytte ved å finne seg til rette i det nye landet.

På dette frokostwebinaret blir flerspråklighet belyst fra et teoretisk og erfaringsbasert ståsted, samt at du vil bli kjent med NAFOs ressurser som kan fungere som en støtte i egen undervisningspraksis.

  • Førsteamanuensis Ingrid Rodrick Beiler skal med forskerbriller innlede om temaet.
  • EPALE Norges ambassadør og assisterende rektor ved Porsgrunn voksenopplæringssenter, Nina Allum, skal fortelle om egne erfaringer knyttet til tospråklig fagopplæring der de voksnes flerspråklighet benyttes som en ressurs i både grunnopplæringen og fagopplæringen. Hun skal også fortelle om hvordan deres deltakelse i Erasmus+ har bidratt i den faglige utviklingen av skolen.  
  • Seniorrådgiver Sigridur Vilhjalmsdottir fra NAFO og også EPALE Norge ambassadør skal fortelle om hvordan de jobber med å fremme tilpasset og god opplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne ved blant annet å vise oss nyttige verktøy de har utarbeidet.

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er Europakommisjonens plattform for alle som jobber med voksnes læring. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonal koordinator for EPALE.

Program

Kl. 09.00 - 09.40

  • Velkommen til frokostwebinar ved HK-dir/EPALE Norge 
  • Flerspråklighet som en ressurs i språk- og fagopplæring av voksne ved ingrid Rodrick Beiler.
  • Praksiserfaring med flerspråklighet som ressurs i grunnopplæring for voksne ved Nina Allum.
  • Om språkassistenter og ressurser for flerspråklighet i undervisningen Sigridur Vilhjalmsdottir.   

Kl. 09.40 - 10.00

  • Samtale, spørsmål og svar mellom innledere og publikum

Har du spørsmål eller kommentarer til innlederne og de andre fremmøtte, har vi satt av tid til en god samtale om flerspråklighet. Her velger du selv om du vil delta i samtalen eller ikke. Samtalen foregår ved at dere spiller inn med spørsmål eller kommentarer til innlederne. 

Bli kjent med innlederne

Portraitbilde Nina Allum

EPALE-ambassadør Nina Allum er utdannet lærer med norsk som andrespråk og har en master i ledelse. Hun har jobbet med barn, unge og voksne i et flerspråklig perspektiv. I 2003 var hun med på å iverksette Introduksjonsloven i en liten kommune. Hun har siden hatt mange roller innenfor voksnes læring, både som lærer og leder. Fra 2008 har Nina jobbet ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter både som avdelingsleder for norskopplæringen, ansvar for Kombinasjonsklassen i samarbeid med Telemark fylkeskommune, og nå med spesielt ansvar for grunnskole for voksne, tospråklig fagopplæring, samt tilbud for enslige mindreårige asylsøkere. Fra 2010 har hun vært assisterende rektor på skolen.

Porsgrunn voksenopplæringssenter er et ressurssenter som bistår bl.a. grunnskoler på området og tildeler ressurser ut til disse. I tillegg gir de et bredt utvalg av kurs og utdanning, også til private aktører. Porsgrunn Voksenopplæringssenter består av spesialundervisning for voksne, tospråklig fagopplæring som gir dette i kommunens grunnskoler, norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I tillegg har de et grunnskoletilbud for enslige asylsøkere i alderen 16-18 år og ordinær norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere.

 

Portrait

EPALE-ambassadør Sigridur Vilhjalmsdottir jobber som seniorrådgiver ved NAFO. Som EPALE Norge-ambassadør kommer Sigridur til å formidle innhold knyttet til opplæring av voksne med flerkulturell bakgrunn. Tidligere har Sigridur jobbet som lærer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og som virksomhetsleder ved Lier voksenopplæring.

NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved Oslo Met – storbyuniversitetet. NAFO driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Portraitbilde

 

Ingrid Rodrick Beiler er førsteamanuensis med undervisning innenfor engelsk språk, engelskdidaktikk og flerspråklighet ved Oslo Met. Hun har doktorgrad fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo om flerspråklige elevers skrivepraksiser og en transspråklig tilnærming til engelskfaget. Hun forsker på betydningen av flerspråklighet for literacy og språklæring i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Hun er områderedaktør for engelsk, fremmedspråk og flerspråklighetsdidaktikk i tidsskriftet Acta Didactica Norden. Hun er medlem av forskningsgruppene Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv (OsloMet) og Kritiske perspektiver på lærerutdanning (og utdanning) - CritTEd (HiØ).

Påmelding

Meld deg på her. Det er ingen påmeldingsfrist. Ved påmelding får du tilsendt lenke til Zoom-rommet der frokostwebinaret foregår. 

Påmeldningsknapp der det står Meld deg på EPALE Norges frokostwebinar

Event Details
Stav
As planned
Webová stránka události
Druh organizátora
Jiná událost
Hybrid event
Ne
Entrance fee
Gratis
Registration capacity
Alle er velkomne
Účastnický poplatek
Ne

Víte o zajímavé události?

Neváhejte a udělejte to! Klikněte na odkaz níže a navrhněte akci teď!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více