European Commission logo
Vytvořit účet
Resource Details
ZDROJ

Pikaopas kansalaisopiston opettajalle osaamisperusteisen kurssin suunnitteluun sekä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin

Julkaisun kansi.

Nykytyöelämän monimuotoisuus edellyttää meiltä koko elämän ja työuran aikaista osaamisen kehittämistä. Kansalaisopistoissa on perinteisesti opittu monenlaisia niin työ- kuin vapaa-aikaakin hyödyttäviä tietoja ja taitoja, joiden tunnistaminen ja tunnustaminen on tähän asti ollut puutteellista.

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos on mahdollistanut elokuun 2021 alusta sen, että kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.

Kansalaisopistojen liiton helmikuussa 2022 julkaisema pikaopas kansalaisopiston opettajalle osaamisperusteisen kurssin suunnitteluun sekä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin on nimensä mukaisesti suunnattu kansalaisopiston opetushenkilökunnalle osaamisperusteisen kurssityön käynnistämisen tueksi: uusien kurssien suunnittelemiseen, toteuttamiseen sekä osaamisperusteisiin kursseihin kuuluvaan opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin.

Opas lähtee siitä käytännön lähtökohdasta, että opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja hänen suorituksensa viedään Koski-tietovarantoon, mutta osaamisperusteisuus on myös ennen kaikkea pedagoginen lähestymistapa opettamiseen ja oppimiseen. Siksi voit lukea opasta myös kevyemmällä otteella ja omaksua siitä ideoita ja kehittää omaa opetustasi osaamisperusteisemmaksi ihan vain omaksi ja opiskelijoidesi iloksi ilman, että kurssillasi tehtäisiin varsinaista osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisun toteuttamista osana Kansalaisopistojen liiton Osaamisperusteisuutta kansalaisopistoihin -kehittämishanketta.

Resource Details
ISBN
978-952-5709-25-4
Autor zdroje
Anni Karttunen & Kansalaisopistojen liitto KoL
Typ zdroje
Příležitosti a zdroje
Země
Suomi
Datum zveřejnění
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!