Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

50% van thuis uit: leren zonder te leren

​Wilde ze in haar lessen aan de slag met blended leren, vroeg de directie van het CVO Strombeek aan Maggie Deckmyn drie jaar geleden? Ondertussen werken haar hoofdzakelijk jonge, laaggeschoolde cursisten Engels, zakelijk Nederlands en toerisme in de beroepsopleiding Toerisme de helft van hun lessen online af. Sinds dit jaar biedt het CVO ook NT2 in blended leren aan vanaf richtgraad 2.

Wilde ze in haar lessen aan de slag met blended leren, vroeg de directie van het CVO Strombeek aan Maggie Deckmyn drie jaar geleden? Ondertussen werken haar hoofdzakelijk jonge, laaggeschoolde cursisten Engels, zakelijk Nederlands en toerisme in de beroepsopleiding Toerisme de helft van hun lessen online af. Sinds dit jaar biedt het CVO ook NT2 in blended leren aan vanaf richtgraad 2.

Contactles

De cursisten komen één keer per week naar het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Strombeek voor hun les. “In de lessen doe ik de theorie, die ze nadien online inoefenen,” zegt Maggie Deckmyn. “Na de les zet ik de leerpaden online. Mijn cursisten kunnen die afwerken wanneer ze willen. Ze doen dat vooral op zondag, en de avond en de ochtend voor de contactles.”

Leren zonder te leren

De oefeningen zijn kort en staan op punten. Ze maken 40% van de score voor de eindevaluatie uit. “De oefeningen zijn multiple choice, invuloefeningen, luisteroefeningen, ook met filmpjes van YouTube of eigen opnames waarover ze vragen moeten beantwoorden. Er zijn verder open opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld een mail moeten opstellen om een reservatie te bevestigen. Het is leren zonder het gevoel te hebben dat ze leren.”

Driloefeningen

Naast de oefeningen werkt Deckmyn online ook met ‘trainers’: driloefeningen met vragen waarop cursisten ja of nee moeten antwoorden, of goed of fout, of waarbij ze foto’s bij begrippen moeten slepen. “Ze moeten 90% van de vragen juist beantwoorden, anders krijgen ze geen punt. Maar ze mogen zo vaak proberen als ze willen.”

Snelle opvolging

“Via de online oefeningen zie ik wie meteen mee was, wie meer tijd nodig had om te oefenen en over welke onderdelen ze struikelden. Ik stel dus niet aan het eind van de module, bij de toetsen, vast dat een cursist het niet begrepen heeft, ik merk het aan zijn online oefeningen. Via het systeem kan ik ook zien of iemand al een week of langer niet meer heeft ingelogd. Is hij niet meer gemotiveerd? Is er een ander probleem? Ik stuur dan altijd een mailtje, maar de echte bespreking doe ik voor of na de les met de cursist. Daar is wel persoonlijk contact voor nodig.”

Geen files

Blended leren biedt cursisten volgens Deckmyn ook het voordeel dat ze een deel van de cursus in hun eigen tempo en op een moment dat het voor hen past, kunnen afwerken. “Ze zitten niet vast in de file van en naar de lessen. Voor de school levert het bovendien een besparing op. Aangezien de helft van de cursussen online wordt gegeven, kan de school het klaslokaal dubbel gebruiken voor extra cursussen.”

Van nul beginnen

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Strombeek moest drie jaar geleden van nul beginnen met blended leren. “Ik heb geëxperimenteerd. Ik weet ondertussen wat werkt en wat niet werkt. Ik heb geleerd heel visueel te werken, lange teksten te vermijden. Toll-net (Technologie Ondersteuning Levenslang Leren, red.) was een grote hulp. Ik heb lessen gevolgd voor Xerte, het instrument om online leerpaden te maken. Op school hebben we ook een collega die deels is vrijgesteld om ons te helpen die online leeromgeving te maken.”

Inschattingsfout

“De grootste inschattingsfout was te denken dat jongeren allemaal pc-vaardig zijn. We hebben dat overschat. We lieten hen te veel los, met open, algemene zoekopdrachten die ze niet konden inschatten of die te veel tijd in beslag namen. In het eerste jaar is de helft van de cursisten afgehaakt. We hebben toen begrepen dat we ze ook online goed moeten begeleiden.”

Inspelen op interesses

“Ik maak het materiaal voor de online omgeving zelf. Er zijn veel programma’s en voorbeelden te vinden om leuke dingen te doen. Het voordeel is dat je kunt inspelen op hun vragen of interesses. Zo hadden we het tijdens de les Engels toevallig een geanimeerd gesprek over de Chinese Muur. Die avond al had ik een oefening klaar over de Chinese Muur om de verleden tijd in het Engels in te oefenen. Die snelle interactie stimuleert cursisten.”

Aangenamere lessen

Kritische stemmen vragen haar vaak of ze nog voldoende contact heeft met haar cursisten. “Zeker wel. Online interactie is ook communicatie.” Of ze vragen of de cursisten die leerpaden wel maken? “Ja dus, nu wel, nu we weten wat werkt. En de contactlessen zijn aangenamer nu. Voordien waren er veel dode momenten. Het is dynamischer nu, er is een grotere focus. Door die leerpaden is de leerstof ook al opgefrist tegen de volgende contactles. Ik hoef nooit te vragen: weten jullie nog waar we het vorige week over hadden? Maar het is wel een erg geconcentreerd programma: één keer per week les en dan tijdens de week het online programma. Voor sommige vakken met korte modules van zes of zeven weken merk ik dat er zo net te weinig kans is om de leerstof te laten bezinken. Daar moeten we misschien nog aan sleutelen.”

Login (0)
Štítky

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více