Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Ett aktivt åldrande. Pensionärers syn på arbete och lärande.

En kombination av aktiviteter kan vara ett sätt för individen att bidra till ett gott liv, för sig själv och för andra. Med stigande ålder blir det allt viktigare med en diskussion kring fortsättning, nedtrappning eller omflyttning i arbetslivet. Idén med brytpunkter innebär att utbildning och kompetensutveckling får en allt viktigare roll för att möjliggöra ett varierat, flexibelt och innovativt arbetsliv. För att stödja föregående förslag om brytpunkter så krävs det ett systematiskt arbete med utbildningssystemet för att stödja kombinationer av informellt lärande, icke-formellt lärande och formellt lärande i ett livslångt perspektiv. Hur kan Sverige skapa ett system med flexibla lärandevägar som möjliggör en kontinuerlig och dynamisk utveckling i det privata livet liksom i arbetslivet? Vilken roll ska formellt, informellt och icke-formellt lärande tillsammans med studie- och yrkesvägledning ha i ett sådant system?

Resource Details
Autor/ři zdroje
Cecila Bjursell, Ingegerd Bergeling, Karin Bengtsson Sandberg, Svante Hultman, Sven Ebbesson
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!