News
Zprávy

Започна национален консултативен процес за публичните политики в сектора за учене на възрастни

Freshpaint-6-2020

Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация на тема: „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. – изводи и препоръки“

За първи път консултациите ще се проведат по електронен път. За целта е създадена професионална общност "Форум за обществени консултации: публичните политики в сектора за учене на възрастни. Цялата информация за процеса на обществени консултации ще бъде достъпна в този Форум и неговите секции: новини, събития, документи и дискусии. Вече са публикувани първите новини, малки съвети за дискутиранеосновните документи за обществените консултации, както и конкретни въпроси за обсъждане.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за подготовка на последваща оценка на въздействието, като основно ще бъде оценен постигнатият напредък по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот, както и степента на изпълнението на областите на въздействие, насочени към ученето на възрастни.

Целта е оценката да осигури по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения на национално и областно ниво, така и сред всички заинтересовани страни и широката общественост относно постигнатите резултатите от изпълнението на Стратегията с оглед на бъдещото развитие на сектора за учене на възрастни в България.

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА

Министерство на образованието и науката:

Жулиян Гочев – email: z.gochev@mon.bg;

Юмер Коджаюмер – email: y.kodjayumer@mon.bg

Всички мнения и отговори по тях ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в рубриката „Актуално – Въпроси и отговори“.

Членовете на екипите на националния координатор и на Националното звено за подкрепа в България очакват с нетърпение да се срещнат с Вас в онлайн пространството на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). 

Login (4)
Štítky

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více