Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

EPALE tematická zaměření pro rok 2021

Z krize Covid-19 jsme se toho hodně naučili. Byli jsme nuceni přehodnotit naše staré způsoby. Uvědomili jsme si, že na nás čeká spousta zajímavých věcí, ale také to, že se v důsledku krize prohloubily určité nerovnosti. S ohledem na to máme v úmyslu zaměřit se na tři hlavní témata. Všechna budou v centru dění po celý rok, budeme sledovat, jak se věci vyvinou v příštích několika měsících, a každé z nich dostane vlastní prostor. Zveme vás, abyste přispěli, podělili se o své názory, zkušenosti, projekty a nápady! Zde jsou podrobně popsána naše tematická zaměření 2021.

EPALE 2021 Thematic Focuses

 

Vítejte v 2021 EPALE tematických zaměřeních!

Pro vzdělávání dospělých to vypadá jako velmi zajímavý rok. Z krize Covid-19 jsme se toho hodně naučili. Byli jsme nuceni přehodnotit naše staré způsoby. Uvědomili jsme si, že na nás čeká spousta zajímavých věcí, ale také to, že se v důsledku krize prohloubily určité nerovnosti. S ohledem na to máme v úmyslu zaměřit se na tři hlavní témata. Všechna budou v centru dění po celý rok, budeme sledovat, jak se věci vyvinou v příštích několika měsících, a každé z nich dostane vlastní prostor.

Zveme vás, abyste přispěli, podělili se o své názory, zkušenosti, projekty a nápady! 

Pojďme tedy začít! Zde jsou podrobně popsány tematická zaměření pro rok 2021.

Life and work skills for empowering adults to learn and participate

Dovednosti pro život i práci umožňující dospělým učit se a zapojit se 

Evropská agenda pro dovednosti, udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost stanoví ambiciózní cíle pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, kterých má být dosaženo během příštích 5 let. V tomto rámci se společnost EPALE rovněž angažuje v posilování postavení komunity pro vzdělávání dospělých při podpoře celoživotního učení a kvality vzdělávání dospělých.V této souvislosti se Zaměření na životní dovednosti pro posílení schopnosti dospělých učit se a podílet cílí na otázky zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro práci a život, důležitosti základních dovedností a naléhavosti zdravotní a mediální gramotnosti, zejména ve světle okolností vzniklých v důsledku pandemie.Kromě toho se ptáme, jak můžeme zlepšit základní a pokročilé digitální dovednosti a kompetence pro digitální a demografické transformace.

Vyjádřete svůj názor!Napište Blog, nebo Zprávu (článek)! Navrhněte Událost nebo sdílejte Zdroj!

 


 

Digital Transition and the opportunities of blended learning

 

Digitální transformace a možnosti smíšeného vzdělávání

Krize COVID-19 měla nebývalý dopad na vzdělávání dospělých a mnoho lidí z této oblasti se ptalo, co přijde dál. Nyní je jasné, že vzdělávání a učení zůstanou smíšené a budou kombinovat online a osobní rozměr.Přizpůsobení vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku je klíčovým cílem, na který je třeba zaměřit vzhledem k budoucnosti vzdělávání dospělých a toho, jak ji změnit ve světle digitální transformace. Chceme znát váš názor!Jak lze překonat digitální propast? Jak můžeme zajistit, aby byly do procesu zapojeny venkovské oblasti? Jak můžeme co nejlépe využít smíšeného vzdělávání? Jak můžeme udržet motivaci studentů pomocí digitálních prostředků? Jak můžeme podpořit inkluzivní digitální vzdělávání a kombinovanou výuku?

Tyto faktory spolu s nárůstem umělé inteligence ve vzdělávání umocňují etické problémy, s nimiž se tradičně setkáváme ve vzdělávání tváří v tvář. Jak lze tyto aspekty řešit? Jaké příležitosti se objevují?

Napište Blog, nebo Zprávu! Navrhněte Událost nebo sdílejte Zdroj!

 


 

Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness

           

Inkluzivní sociální změna pro spravedlnost a udržitelnost 

V návaznosti na vizi Komise pro silnou sociální Evropu pro spravedlivou transformaci, Evropská Agenda pro dovednosti stanoví komplexní strategii pro posílení udržitelné konkurenceschopnosti (jak je stanoveno v European Green Deal), zajištění sociální spravedlnosti a budování odolnosti v reakci na krize. Na základě zkušeností získaných během pandemie COVID-19 je tento komplexní přístup vodítkem k řešení témat sociálního začlenění zranitelných skupin, rozmanitosti a aktivního stárnutí.Zejména bychom chtěli přistupovat k těmto širokým tématům ze dvou konkrétních úhlů:

Udržitelnost: Vzdělávání dospělých hraje klíčovou roli v udržitelném rozvoji a podporuje sociální a environmentální rozměry udržitelného rozvoje tím, že vytváří pozitivní podmínky pro posílení postavení aktivních občanů. Ekologická transformace pomůže modernizovat a vytvářet nová kvalitní pracovní místa a více pracovních příležitostí. Vzdělávání dospělých by mělo být připraveno přispět školeními určenými pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci.Jak může oblast vzdělávání dospělých více přispět k úsilí o udržitelnost? Jste zapojeni do projektů nebo provozujete aktivity, které mohou představovat případovou studii? Zabýváte se udržitelností a výukou ve svém každodenním životě? Inspirujte nás svými nápady!

Spravedlnost: Každý má právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, aby se mohl plně zapojit do společnosti a úspěšně zvládal změny na trhu práce. Jak tedy můžeme zaručit právo na vzdělání dospělým se zdravotním postižením a sociálně vyloučeným osobám? Jak lze napravit sociální nerovnosti?Podělte se o svůj pohled a pojmenujte zásadní problémy!

Napište Blog, nebo Zprávu! Navrhněte Událost nebo sdílejte Zdroj!

 


 

Zaměřením na tato témata vyzýváme všechny, aby přijali komplexní přístup založený na perspektivě demokracie a rovného přístupu, který se v naší práci objeví v příštím roce.

Zveme vás proto, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili tento rok!

Již se můžete přidat účastí v příští online diskuzi, která se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10 a.m. do 4 p.m. CET.Zapsané diskuze budou představené přímým přenosem s úvodem do tematických zaměření roku 2021 a za redakční radu EPALE ho budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA. Písemnou diskusi budou moderovat Claudia D'Eramo a Sara Saleri z Centrální podpůrné služby EPALE.

Nenechte si ujít příležitost vyjádřit se k tomu, co byste chtěli během dozvědět!

Napište Blog, nebo Zprávu! Navrhněte Událost nebo sdílejte Zdroje!

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více