Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Eurydice España - rediE

Las Redes de Información sobre Educación son mecanismos estratégicos para la mejora del conocimiento y la comprensión de los sistemas educativos. Son útiles en el diseño de políticas educativas, la toma de decisiones y el seguimiento de los objetivos en la educación gracias a la recopilación, análisis, intercambio y difusión de información oficial, fiable y comparable.

En Eurydice España - rediE, confluyen dos redes de información: la europea Eurydice y la española rediE.

Eurydice favorece la cooperación europea y fue creada en 1980 por la Comisión Europea. Desde entonces sirve para el intercambio de información descriptiva sobre la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos y las políticas nacionales en materia de educación.

rediE opera como mecanismo de cooperación territorial al servicio de las Administraciones educativas del Estado con el mismo propósito que Eurydice. Fue creada en 2010 por el Ministerio de Educación, que ya contaba con la Unidad Española de Eurydice desde muchos años atrás.

De entre las funciones asignadas a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, la gestión de las redes de información y documentación sobre sistemas educativos recae en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de acuerdo al artículo 3.2.c del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 

Recuperado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Login (0)
Štítky

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více