Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Lego® stavebnice jako nástroj pro posílení postavení

Lego® stavebnice, hračka, se kterou jsme vyrostli, nyní získává nový význam. RIC Novo mesto vyvíjí v rámci projektu Re.M.I.D.A novou metodiku, která má pomoci vyřešit problém sociálního vyloučení dospělých s omezenými příležitostmi, zejména žen starších 45 let, pomocí kostek Lego.

přeloženo z angličtiny

Lego® stavebnice, hračka, se kterou jsme vyrostli, nyní získává nový význam. RIC Novo mesto vyvíjí v rámci projektu Re.M.I.D.A project novou metodiku, která má pomoci vyřešit problém sociálního vyloučení dospělých s omezenými příležitostmi, zejména žen starších 45 let, pomocí kostek Lego.

Očekává se, že projekt Erasmus+, jehož partnerem je italský Consorzio Ro.Ma., bude trvat do 31.8.2021 a kromě RIC zahrnuje 7 partnerů z Itálie, Bulharska, Španělska, Rumunska, Portugalska a Řecka.

Projekt Re.M.I.D.A. (Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults - Obnovené modely pro začleňování znevýhodněných dospělých) byl vytvořen s cílem podpořit sociální a pracovní začlenění dospělých nad 45 let ohrožených vyloučením (nízké dovednosti, zastaralé dovednosti, přistěhovalci atd.) s využitím inovativního intervenčního modelu zaměřené na posílení neformálních dovedností / kompetencí této cílové skupiny.

V rámci projektu přepracujeme a vylepšíme stávající, nyní globálně uznávanou Lego® Serious Play® (LSP®) metodiku a využijeme je k posílení a zvýšení povědomí o neformálních i formálně získaných znalostech, o kterých sociálně vyloučení možná ani nevědí.

Partneři projektu se setkali na dvou setkáních. První setkání se konalo v blízkosti Říma, druhé v rumunské Oradea. Pod vedením certifikovaného facilitátora Lego® Serious Play® (LSP®), který je do projektu aktivně zapojen, jsme získali podrobný pohled na stávající metodiku. Na těchto dvou setkáních jsme diskutovali o potřebách jednotlivých institucí v oblasti vzdělávání dospělých a nezbytných změnách stávající metodiky pro aplikaci do požadované oblasti - posílení postavení.

First meeting of the partnership

Vzhledem k situaci, kterou nám přinesla Korona, jsme uspořádali třetí setkání partnerů online, kde jsme si vyměnili poznatky pracovních skupin. Každý z partnerů uspořádal setkání skupinových cílů, na které jsme pozvali odborníky na vzdělávání dospělých a požádali je o názory na možnost využití kostek Lego® při jejich práci.

Re.M.I.D.A. focus group

Zpětná vazba od pracovních skupin nám ukázala, že zájem o inovativní využití kostek Lego® v oblasti práce s dospělými je vysoký, protože nejen připomíná vzpomínky z dětství, ale poskytuje otevřenou a vřelou atmosféru. Pod vedením moderátora si účastníci uvědomují zapomenuté dovednosti a znalosti, zkoumají zájmy, hodnoty atd. Aplikace nového Re.M.I.D.A. Metodiky navazující na zpětnou vazbu od pracovních skupin se pohybuje od zvyšování povědomí o zapomenutých znalostech a dovednostech jednotlivců po zvyšování sebeúcty, a to buď jako nezávislý nástroj, nebo jako podpůrná aktivita v poradenství a hodnocení kompetencí.

Re.M.I.D.A. LOGO

Belinda Lovrenčič (belinda.lovrencic@ric-nm.si), RIC Novo mesto

Login (17)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více