Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Paving the way for essentials skills houses | Werkbezoek Turnhout

Een werkbezoek in het kader van een Erasmus+ KA2 project, onder andere met presentaties van Stichting Lezen & Schrijven, de vrijwilligersorganisatie CAW, Blenders en een bezoek aan Talentenbank Aarschot, de bibliotheek de Krook, het bedrijf Godderis en meer. Wat doen zij en hoe gaan ze te werk?

Verslag Werkbezoek Turnhout van 12 november tot 15 november 2018 in het kader van Erasmus+ KA2 project

 

Paving the way for essentials skills houses

 

We zijn te gast bij Blenders, projectorganisatie voor sociale en technologische innovatie.

Ochtendprogramma maandag 12 november 2018

Vanochtend staan een tweetal presentaties van de Stichting Lezen & Schrijven en CAW op het programma.

 

Stichting Lezen & Schrijven: De toolkit 

De Toolkit van de Stichting Lezen & Schrijven rondom de Taalhuizen wordt uiteengezet en tevens wordt de doorontwikkeling van de toolkit besproken. Hierop wordt input gegeven door de projectgroep.

Het doel is om de toolkit verder te ontwikkelen, als instrument voor de taalhuizen/literacy hubs zodat deze goed toegankelijk en makkelijk te gebruiken is. Ook wordt nogmaals een presentatie van het Taalhuis (literacy Hubs) gegeven zoals wij die in Nederland hebben ontwikkeld.

In dit project van Erasmus+ staat de toolkit ook mede centraal omdat het verbreden en uitbouwen van deze toolkit met input uit de verschillende werkbezoeken als een van de resultaten is benoemd.

 

CAW, vrijwilligersorganisatie 

CAW heeft 150 vrijwilligers onder de vleugels, die veel verschillende partijen ondersteunen. Een onderdeel van CAW is ‘Budget in zicht’, waar vrijwilligers mensen met schuldenproblematieken helpen. Dit project wordt verder uiteengezet.

Er wordt altijd samengewerkt met de professional, de sociaal werker. De vrijwilliger heeft o.a. de rol van het aanleren en/of versterken van (nieuwe) vaardigheden. Hiervoor werkt de vrijwilliger bovenal aan het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt, waarbij huisbezoeken een belangrijke rol spelen. Mensen met schulden hebben vaak met meerdere problematieken te maken; er wordt dus altijd maatwerk geleverd. Ze helpen met facturen en brieven, met de doorverwijzing naar andere organisaties, ze zorgen voor meer financiële kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld online bankieren). Empowerment is cruciaal: de begeleiding van de vrijwilliger richt zich op de talenten van de cliënt.

 • Van groot belang bij het werken met vrijwilligers is de wederzijdse erkenning van elkaars positie, verantwoordelijkheden en vaardigheden. De vrijwilliger is altijd ondersteunend aan de professional en nooit de vervanging hiervan. De sociaal werker geeft ook altijd het advies; zij schatten de motivatie voor deelname in.
 • Bij CAW geloven ze heilig in de toegevoegde waarde van de vrijwilliger voor de cliënt, voor de organisatie, voor de maatschappij en voor de vrijwilliger zelf.
 • Het proces van werving en selectie is essentieel. De vrijwilliger moet passen bij de visie van de eigen organisatie. Daarbinnen kan de vrijwilliger kiezen voor bepaalde taken waar hij/zij voorkeur voor heeft.
 • Doorlopende training is ook een belangrijk onderdeel van een geslaagde samenwerking met vrijwilligers. De vrijwilliger zelf wordt hier ook bij betrokken: wat hebben ze nodig, wat missen ze in hun werk?
 • En als laatste moet je ook een stuk coaching voor je vrijwilligers organiseren: denk aan voorgangsgesprekken/evaluatiegesprekken voeren met je vrijwilligers, waarin je ook moeilijke zaken moet kunnen bespreken.

 

Maandagmiddag 12 november 2018
Talentenbank Aarschot 

De Talentenbank Aarschot:

 • Opgericht door Wout Plasmans, sociaal werker, werkzaam bij de gemeente.
 • Wout Plasmans wilde nuttig zijn en iets betekenen voor de kwetsbare inwoners van Aarschot. Veel van deze mensen hebben problemen met hun financiën en hun gezondheid. Verder beschikken zij over het algemeen over dezelfde vaardigheden. Er is weinig netwerkvorming (geen structuur) en er zijn ook weinig professionals; mensen regelen zaken veelal zelf. Wout stelde zich de vraag: hoe kunnen we toch een netwerk om deze mensen heen bouwen/organiseren?
 • Oplossing: de Talentenbank.
  • Twee onderdelen:
   • Digitaal platform: organisaties kunnen hier vacatures (voor vrijwilligers) plaatsen en mensen die vrijwilligerswerk zoeken kunnen hierop reageren.
   • ‘Mobiele’ talentenbank: Wout reist rond met zijn busje en bezoekt hiermee locaties/evenementen waar de inwoners van Aarschot bij elkaar komen (markten, concerten e.d.). Hij vraagt mensen waar ze goed in zijn en wat ze willen doen. Op basis van deze informatie koppelt hij de talenten van Aarschot met de vacatures in de Talentenbank.
   • Er is ook een Talentenbank in Brabant (in Den Bosch).
 • Het uitgangspunt is altijd ‘portie gemengd’: het samenbrengen van allerlei soorten talenten, vanuit allerlei verschillende achtergronden en doelgroepen om gezamenlijk iets moois te creëren.
 • Project ‘Frambike’: oude fietswrakken zijn door handige vrijwilligers weer rijklaar gemaakt en er zijn lokale fietsroutes uitgezet waarbij je langs allerlei locaties wordt geleid waar bijvoorbeeld zelf verbouwde groenten worden verkocht.
 • Houtgroep ‘De woodworms’: houtbewerkingsproject dat nu circa drie jaar loopt. Zij hebben inmiddels verschillende projecten uitgevoerd: plantenbakken voor frambozenplanten die langs de Frambikeroute geplaatst zijn, hangplek voor lokale jeugd (ook de mensen die voorheen klaagden over de hangjongeren, maken nu gebruik van deze plek), kruidenbakken voor sociaal project in Langdorp, pop-up bibliotheken in Leuven (zogenaamde weggeef boekenkasten waar mensen hun oude boeken kunnen achterlaten), houten dozen - versierd door lokale kunstenaars - waar mensen in supermarkten of op lokale markten houdbare producten kunnen achterlaten die vervolgens naar de voedselbank gaan, et cetera.
 • Wat zijn succesfactoren?
  • Hij heeft een groot netwerk en kan dus makkelijk en snel dingen realiseren.
  • Hij is zelf erg handig. Zo heeft hij een voorraad nep Kappla blokken gemaakt om meer in contact te komen met zowel kinderen als hun ouders. Hij heeft de Kappla blokken verder ingezet om een gemeenschappelijk kunstwerk te maken waarbij elk blok de naam van een inwoner van Aarschot bevat.
  • Hij vindt het - als een project succesvol is - niet erg om iemand anders de spotlight te laten nemen, bijvoorbeeld in de pers. Mensen waarderen dit en weten hem hierdoor in de toekomst ook beter te vinden.
  • Hij maakt zich niet al te druk over administratieve zaken. Hij schrijft geen plannen, maar gaat gewoon aan de slag. Je hebt niet altijd uitgebreide plannen en grote subsidies nodig om iets voor elkaar te krijgen.
  • Hij trekt zich niets aan van ‘zagers en klagers’.
  • Zodra hij het gevoel heeft dat hij niet langer nodig is om het project gaande te houden, trekt Wout zich terug. Hij ziet het met name als zijn taak om mensen te activeren en mobiliseren. Mocht zijn input nog steeds nodig zijn, dan blijft hij gewoon betrokken.

 

Maandagavond 12 november 2018
Blenders, DigiDak en Jong DigiDak en Unigo  

Maandagavond was er een presentatie van het bedrijf Blenders met daarbij hun verschillende dienstverleningsconcepten (DigiDak en Unigo bijvoorbeeld).

Blenders

 • Blenders is al meer dan 30 jaar actief, voorheen als SPK (Strategische Projecten Kempen).
 • Ca. 30 medewerkers.
 • Kracht Blenders:
  • Verbinding: mensen en ideeën bij elkaar brengen.
  • Innovatie voor iedereen, door iedereen.

Inzet door

 • Waarnemen & creëren
 • Versterken
 • Verbinden
 • Let’s keep blending!

 

Dinsdagochtend 13 november
Werkbezoek aan Bibliotheek de Krook in Gent

Met de hele groep hadden we een werkbezoek en rondleiding bij de Nieuwe Bibliotheek in Gent.

De Krook.

 

Dinsdagmiddag 13 November
Werkbezoek Goddeeris

In de middag hebben we een werkbezoek gebracht aan het bedrijf Goddeeris. En pijpfittersbedrijf in Roeselare waar volwasseneneducatie en ontwikkeling binnen het bedrijf als leerweg is opgezet door het management.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Goddeeris en hoe willen ze zich onderscheiden?

In het verleden een sanitairbedrijf, nu meer en meer business-to-business (procesleidingen en leidingen voor nutsvoorzieningen in fabrieken, kantoren en grote scholen; warmtebronnen: recupereer warmte van afvalverwijdering)

Een familie- en ontwikkelbedrijf om anders te werken:

 • Werken meer in zelfsturende teams
 • Werken anders dan normaal (meer) toekomstbestendig
 • Ongeveer 100 werknemers (50 werknemers op de loonlijst, 50 mensen met een flexibel contract), 16 nationaliteiten (specialisten zijn moeilijk te vinden in België - mensen kunnen gemakkelijker naar de universiteit gaan, dus ze kiezen niet voor een technische opleiding - bedrijf begon in het buitenland te zoeken, met de hulp van een internationaal agentschap)
 • Voornamelijk Oost-Europeanen, maar ook medewerkers uit Amerika, Portugal, et cetera
 • Men wil technische banen aantrekkelijker maken o.a. via gebruik van prachtige foto's in promotiemateriaal

Hoe werken ze?

 • Door mensen op een informele manier samen te brengen, laat ze met elkaar praten
 • Dag van de werknemer - iedereen ontving een prijs voor iets waar ze goed in zijn (niet in hun werk, maar bijvoorbeeld de beste joker, et cetera)
 • Engels wordt meer gesproken dan Nederlands
 • Het bedrijf helpt zijn werknemers op verschillende gebieden, bijvoorbeeld om een ​​plek te vinden om te wonen
 • Gemeente helpt vluchtelingen, maar speelt geen rol voor buitenlanders die hier komen werken
 • Nieuwbouw is niet bedoeld voor klanten, maar voor de mensen die hier werken - het recht aantrekken
 • Het respect geven aan werknemers wat leidt tot hogere productiviteit
 • Ken de mensen waarmee je werkt - lassers zijn niet altijd heel subtiel, maar zolang er respect is en je grapjes kunt maken onderling
 • Ze geven les in taalstudies (het kost werknemers niets), maar Nederlands is moeilijk - ze kunnen het over het algemeen begrijpen, maar spreken is moeilijk
 • Als ze langer blijven, zijn ze eerder bereid om Nederlands te studeren (vooral als ze kinderen hebben, die zijn meestal een goede motivator. Het blijft moeilijk: op het werk spreken mensen meestal Engels, dus het is moeilijk om te oefenen, daarom is er ook veel aandacht voor Engelse lessen)
 • Goede retentiegraad, mensen verlaten het bedrijf niet vaak - een goed teken dat we het goede doen (cijfers blijven verbeteren)
 • Goddeeris academy (kijk niet alleen naar het buitenland voor mensen, maar leer mensen zelf iets te doen - op een gegeven moment zullen mensen deze taak zelf moeten overnemen)
 • Consistente begeleiding, scholing en training: zorg dat het team blijft groeien en ontwikkelen

Doelstelling: in 2035 is Goddeeris een zelfbesturende organisatie van 1000 mensen die zich intern kunnen ontwikkelen tot de beste versies van zichzelf. Hierdoor wordt het internationaal erkend als een innovator in de industriële servicesector.

 

Woensdagochtend 14 november
Verslag bezoek aan bibliotheek Balen 14 november 2018

Cultureel centrum/vrijetijdscentrum de Kruiere: de Kruiere is een samensmelting van alle organisaties die zich in Balen bezighouden met vrije tijd en zitten allemaal onder een dak en hebben een loketfunctie, hier bevindt zich ook de bibliotheek van Balen. Men wil de focus vooral leggen op klantvriendelijkheid: de klant staat centraal. Dus niet het uitlenen van boeken centraal stellen, maar zo goed mogelijk inspelen op de behoefte van de klant. 

Dit blijkt o.a. uit: 

 • Proactief in gesprek met bezoekers, kijken wat er speelt en leeft 
 • Verbinding leggen en sociaal krediet opbouwen
 • Op dit moment bewust onbekwaam op dit vlak, hier wordt aan gewerkt 
 • Bepaalde groepen zelf binnenhalen, niet wachten tot ze zelf komen
 • Personeel hierin blijven bekwamen, loont voor alle bezoekers 
 • Sterk gaan werken volgens concept David Lankes (community librarian) – niet alleen in de bieb, maar binnen het gehele vrijetijdshuis
 • Groot accent op jeugdbibliotheek. In 2015 heeft de jeugdbibliotheek een grote renovatie gehad (uitgebreid en heringericht, in samenwerking met een antropologe – hoe bewegen mensen zich door een ruimte? – route a la IKEA – focus op belevenis en kennisdeling, niet op boeken) 
 • Ook bij de inrichting van het gebouw is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Er zijn separate ruimtes voor de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jonge kinderen). De inrichting en kleuren zijn specifiek afgestemd op de doelgroep waarvoor de ruimte bedoeld is
 • Kinderen worden warm gemaakt voor techniek en wetenschap – ook in hun vrije tijd: pop-ups op verschillende locaties, bijvoorbeeld in de bibliotheek
 • Studenten uit Balen komen naar de bibliotheek, ook als deze niet open is (ze hebben een Facebookgroep en hun eigen sleutel, een student is hier verantwoordelijk voor) 

Omdat men zoveel ruimte wil bieden aan de plaatselijke bevolking komt men soms in conflict met de eigen missie en visie. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er gelegenheid wordt geboden aan mensen om iets te vertellen/iets te demonsteren over hun passie. Als gevolg van deze aanpak is er nu een haakclubje dat eens in de zoveel weken komt haken in de bibliotheek.  

 

Woensdagochtend en lunch 14 november
Werkbezoek aan Service Centre for Employment DC Den Travoo

Service Centre for Employment DC Den Travoo:

Het uiteindelijke doel van deze organisatie is om cliënten te helpen bij het vinden van een reguliere baan. Om deze doelstelling te behalen gaat men aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken. Dit doet men onder meer door het:  

 • Creëren werk/zinvolle dagbesteding 
 • Verhogen van zelfredzaamheid 
 • Tewerkstelling in de Travoo 
 • Vorming 
 • Uitbouwen sociaal netwerk 
 • Individuele begeleiding 
 • Psychosociale ondersteuning 

Vervolgens gaat men werken aan het vergroten van de kans op tewerkstelling. Dit realiseert men door de volgende instrumenten in te zetten: 

 • Trajectbegeleiding 
 • Vrijwilligerswerk 
 • Arbeidsattitudetraining 
 • TWE (intern en extern) Tewerkstelling o.a. als vrijwilliger. Men krijgt een arbeidscontract bij OCMW 
 • Samenwerking externe partners (vooral horeca, scholen) 
 • Infomomenten en cursussen 
 • Strijkdienst ‘t IJzertje.

Voorwaarden om aan de trajecten te mogen deelnemen zijn o.a.: 

 • Men moet wel gemotiveerd zijn 
 • Basiskennis Nederlandse taal moet in orde zijn 
 • Verslaving onder controle (men kan doorverwijzen naar professionele hulp) 
 • Kinderopvang moet geregeld zijn

  

Woensdagmiddag 14 november 
Twee werkbezoeken: aan DERUIMTE in Turnhout en aan Theaterwerkplaats HETGEVOLG

deRUIMTE in Turnhout

Atelier/galerij deRUIMTE is gevestigd in het centrum van Turnhout. We werden welkom geheten door Alexander d’Haese, artistiek leider van deRUIMTE.

DeRUIMTE is een atelier en galerij voor beeldende kunst en zeefdruk. En daarnaast een ontmoetingsplaats voor mensen. deRUIMTE zet in op mensen uit kwetsbare groepen, mensen die moeilijk hun plaats vinden in de maatschappij. Ze kijken naar hun talenten en krachten en maken verbindingen met bedrijven, professionele kunstenaars, verenigingen en sociale instanties. Ze werken samen met hen aan projecten, telkens in overleg met en onder begeleiding van een beeldend kunstenaar. DeRUIMTE verbindt kunstenaars en geeft hen ruimte om talenten te ontplooien. Daarnaast worden er ook workshops, tentoonstellingen en projecten in opdracht van derden uitgevoerd. Zowel in de galerie als daarbuiten. Voorbeelden: project met gedetineerden van de gevangenis van Turnhout, project met jongeren in Geel in samenwerking met het centrum algemeen welzijnswerk Kempen (CAW), asielcentrum van Arendonk. Kwaliteit staat wel voorop bij deRUIMTE, ze willen af van het betuttelende, wat volgens Alexander vaak gebeurt als kunst wordt ingezet in een ‘sociale’ setting.

Bij deRUIMTE heeft Alexander ons de werkplaats en galerie laten zien, waar op dat moment vluchteling en fotograaf Juan Martin Monte Casablanca en een jongere aan het zeefdrukken waren voor een expositie (zie inzet hieronder). Daarnaast heeft hij verteld over de opzet en doel van deRUIMTE.

“deRUIMTE: een atelier en galerij voor zeefdruk en beeldende kunst. Een plaats om mensen samen te brengen. Een manier om mensen in zichzelf te laten geloven…”

 

 • Financiering: deRUIMTE werkt met een kleine subsidie, daarnaast hebben ze betaalde opdrachten en workshops en inkomsten uit verkoop van producten uit werkplaats. Er wordt een verdeelsleutel gemaakt tussen de kunstenaar en vrijwilliger. Ook werken ze samen met Centrum basisvaardigheden (Turnhout).
 • VanzelfzaamheidVANZELFZAAMHEID is een samenwerking tussen deRUIMTE, Theater Stap (artiesten met een handicap), De Schreeuw en OOGST.Een symbiose van theater, beeldende kunst en voedsel, installaties en soundscapes. Deze performance laat u niet stilstaan bij de verschillen maar doet u nadenken over wat mensen verbindt.

 

Theaterwerkplaats HETGEVOLG

Ontvangst en rondleiding door Stefan Perceval, algemeen directeur en artistiek leider.

HETGEVOLG is een theaterwerkplaats dat naast producties ook ‘hartenprojecten’ uitvoert: HETGEVOLG heeft een groot hart voor mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen: anderstalige nieuwkomers, jonge vluchtelingen, mensen in armoede …Met hen zetten wij graag projecten op en geven op die manier ‘de ander’ een gezicht met een verhaal. Een verhaal waarin iedereen zich herkent. Waardoor ‘de ander’ plots dichtbij is. De kracht van het theater zorgt ervoor dat zij opnieuw de kracht in zichzelf ontdekken en opnieuw de moed vinden om bij het dagelijkse leven aan te knopen. HETGEVOLG geeft mensen een stem.

Stefan vertelde ons over een gehandicapte jongen, die het op school en in de maatschappij moeilijk heeft. Door een project met HETGEVOLG kreeg hij weer zelfvertrouwen om dingen te leren, te doen en vol te houden. In de theaterzaal vertelde Stefan verder over hun projecten en aanpak maar liet ons ook het participatieproject ‘Groot Familie’ zien in een korte film:

GROOT FAMILIE is een participatieproject dat de diversiteit van de cursisten die les volgen bij Open School Antwerpen toont. Dit is een centrum voor basiseducatie, waar jaarlijks 10.000 laaggeletterde volwassenen lessen Nederlands (voor Nederlands- en anderstaligen), wiskunde, algemene vorming en ICT volgen. Stefan Perceval creëerde deze voorstelling met mensen uit België, China, Polen, Somalië, Syrië, Marokko, Irak of Afghanistan. Elke week kwamen ze één keer samen om te werken aan ‘Groot Familie’. Hierin vertellen ze over hun leven, herinneringen, dromen en wensen.“Eén van de meest ontroerende momenten was wanneer Enayatullah zonder woorden uitbeeldde hoe hij zijn moeder zou groeten, na haar 10 jaar te missen. Hij opent de deur en omhelst haar. Daarna leidt hij haar naar binnen, laat haar zitten op een stoel en kust haar handen.” – Anaïs Langbeen in het Atlas Magazine

https://youtu.be/FgM0CPM4htA (trailer)

https://vimeo.com/220450315 (lange versie)

 

Na deze film ging Stefan met de groep in gesprek met de vraag: waar droom je van?

 

Na deze drie dagen werd het geslaagde werkbezoek afgesloten om terug te gaan naar Nederland.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více