chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Zdroj

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: PÕLLUMAJANDUS JA TOIDUAINETÖÖSTUS

Jazyk: ET

Zveřejnil(a) Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

Eesti põllumajanduse ja toiduainetööstuse käekäiku mõjutab riigi arengutest vahest enamgi üleilmses kontekstis toimuv. Viimased aastad on PMTT valdkonnas pingutatud selle nimel, et hoida saavutatud taset tootmismahte ja hõivet silmas pidades, hoolimata muutlikest turutingimustest ning poliitilistest mõjudest. Mõnes alavaldkonnas (nt seakasvatus) raskused jätkuvad, kuid paranenud turusituatsioon ning uute turgude leidmiseks tehtud töö on andnud kindlust valdkonna jätkusuutlikkuse ning edasise arengu suhtes.

Hõivatuid oli 2013.–2015. aasta keskmisena PMTT valdkonnas suurusjärgus 34 000, neist põllumajanduses ja kalanduses üle 18 000, toiduainetööstuses töötas ligi 16 000 inimest. Põllumajanduses ja kalanduses oli kõige enam hõivatuid loomakasvatuses (8230), järgnesid segapõllumajandus (4710) ning taimekasvatus (3500). Toiduainetööstuses oli hõivatuid enim pagari- ja makarontoodete valmistamises (3340) ning lihatööstuses (2890).

Kui viimasel 5–10 aastal on valdkonna hõivatute arv püsinud suhteliselt stabiilsena, siis lähema 5–10 aasta vaates ootab hõivet PMTT põhikutsealadel ees mõõdukas vähenemine. Samas on spetsialistide tasandil oodata isegi väikest tõusu ning vähenemine ootab ees oskustöötaja tasandit enamiku põhikutsealade puhul. Kuigi valdkonna hõive muutus on väike, ootavad töötajaid ees olulised muutused oskuste vajaduses.

Täienduskoolitus

Täiendus- ja ümberõpet pakuvad kutse- ja kõrgkoolid, kes teevad koostööd ettevõtetega, ning erakoolitusasutused. PMTT valdkonnas toimub oluline osa täiendusja ümberõppe rahastamist Haridus- ja Teadusministeeriumi (EL struktuurifondide toel) või Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kaudu (EL ühine põllumajandus- ja kalanduspoliitika). Täienduskoolituste vajadused ning teemad selguvad koostöös ettevõtetega, näiteks taimekaitsetöötaja koolitused, kalakasvataja spetsialisti taseme (tase 5) jätkukoolituse vajadus, vajadus praktikaettevõtte töötajate koolituse järele, samuti õppekavadesse ettevõtlusega, projektidega ning rahastuse taotlemisega seotud teemade lisamine.

Täienduskoolituste teemade kõrval on olulised koolitustel osalemist takistavate tegurite ületamine. Nii põllumajanduses kui ka toiduainetööstuses on vajalik töötajate pidev kohalolu ning asendustöötajate leidmine võiks olla üks koolituste osalusmäära tõstjaid.

PMTT valdkonna täiendusõppe vajadust ja võimalusi on asjakohane vaadata peamiselt nõuete, rahastuse ning sidusrühmade (nt koolituste pakkujad) mõjust tulenevalt. Juba töötavad inimesed vajavad pidevat täienduskoolitust, et säilitada nõutav kompetentsus PMTT valdkonna ettevõttes töötamiseks. Selleks toimuvad pidevad täienduskoolitused.

Põllumajanduses:

 • Taimekaitse aluskoolitus ja täienduskoolitus (taimekaitsevahendite professionaalsele kasutajale)
 • Keskkonnakaitse ja loodushoid (põllumajanduses)
 • Mahetootmise infopäevad
 • Ühistegevuse infopäevad ja koolitused
 • Erinevad tootjate koolitused, infopäevad, õpiringid, esitluspäevad, konverentsid
 • Valdkonna teemadega seotud õigusaktid, nõuded, regulatsioonid, (PRIA) pindalatoetuste jm toetuste infopäevad

Toiduainetööstuses:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, sh enesekontroll (HACCP)
 • Kvaliteedinõuded ja -regulatsioonid
 • Külmatehnika ning -tehnoloogiad
 • Keskkonnakaitse ja loodushoid
 • Energiatõhusus (pigem arendusprojektid, vähem temaatilisi koolitusi)
 • Valdkonna teemadega seotud õigusaktid, nõuded, regulatsioonid

 

Koolituste korraldamisel teevad erialaliidudkoostööd riigiasutustega, et pakkuda oma liidu liikmetele võimalikult kiiresti vajalikku uut teavet. Oluline koolituste info vahendaja on veebileht www.pikk.ee,  kus sündmuste kalendrist on leitavad pea kõik valdkonna (tasuta) infopäevad, koolitused jmt.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

 

Autor/ři zdroje: 
Karin Jõers-Türn, Siim Krusell, SA Kutsekoda
Datum zveřejnění:
Čtvrtek, 5 Říjen, 2017
Jazyk dokumentu
Typ zdroje: 
Národní a politické
Země:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email