Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Wpływ COVID-19 na edukację – nabór tekstów do International Review of Education (IRE)

Instytut UNESCO ds. uczenia się przez całe życie (UIL) dążąc do zdobycia jak największej wiedzy na temat nowego, globalnego wyzwania, jakim jest epidemia koronawirusa na świecie, jego wpływu i konsekwencji dla uczenia się przez całe życie, zaprasza do przygotowania abstraktów do specjalnego wydania International Review of Education (IRE) pt. "Edukacja w czasie COVID-19".

 Teksty mogą obejmować następujące tematy:

  • Skutki zamknięcia instytucji kształcenia formalnego i pozaformalnego oraz powszechne nauczanie i uczenie się on-line i na odległość.
  • Ponowne odkrycie rodzinnego/międzypokoleniowego uczenia się w okresie odosobnienia.
  • Wsparcie psycho-społeczne w czasach kryzysu.
  • Nierówności wynikające z kryzysu (w zakresie dostępu do edukacji, jakości, efektów uczenia się, zróżnicowanych skutków dla instytucji publicznych i prywatnych, różnic geograficznych itp.)
  • Uczenie się przez całe życie, a obywatelstwo. Uczenie się, by znów żyć razem.
  • Wnioski na przyszłość: Wnioski wyciągnięte z tego kryzysu i jego konsekwencje dla uczenia się przez całe życie.
  • Międzynarodowa solidarność w czasie kryzysu i po jego zakończeniu: Transformacja modeli i przepływów pomocy edukacyjnej.

Streszczenia do wydania specjalnego powinny składać się z około 300 słów i zawierać nazwiska i afiliacje autorów oraz tymczasowy tytuł. Streszczenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2020 r. do Redakcji Wykonawczej IRE, Paula Stanistreet: p.stanistreet@unesco.org. Autorzy zostaną powiadomieni, czy ich abstrakty zostały przyjęte do 22 kwietnia 2020 r. Prace należy nadsyłać do 20 czerwca 2020 r. To specjalne wydanie zostanie przyspieszone i opublikowane do końca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie: https://uil.unesco.org/event/call-abstracts-ire-special-issue-education-age-covid-19?fbclid=IwAR0HJbUJ3G5XcSmt4mn4st5tCPB_fxg37QiANMTLXZFGZOAI_FhaLtuOG1Y

Login (1)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více