Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

EPALE-Diskussion: Wie kann die Erwachsenenbildung zu Umweltbewusstsein beitragen?

EPALE Online Diskussion

  

Wir laden Sie herzlich zu unserer mehrsprachigen Diskussion ein

Im Rahmen des Themenschwerpunkts, der von Januar bis März 2020 auf Umweltbewusstsein und Umweltschutz liegt, organisiert EPALE eine Online-Diskussion darüber, wie im Bereich der Erwachsenenbildung zu Umweltbewusstsein beigetragen werden kann.

Die Diskussion findet am 18. März von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dieser Seite statt und wird von dem EPALE-Themenkoordinator Altheo Valentini und der EPALE-Content-Assistentin Claudia D'Eramo moderiert.

► Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Tipps, Fallstudien und bewährten Verfahren zum Thema mit der EPALE-Community!

Waren Sie an erfolgreichen Projekten zum Thema Umweltschutz und Umweltbewusstsein durch Erwachsenenbildung beteiligt oder haben einschlägige Methoden entwickelt, die auf die Stärkung des Umweltbewusstseins bzw. dessen Herausbildung im Bereich der Erwachsenenbildung abzielten? Berichten Sie uns davon in den Kommentaren!

Bei der Diskussion am 18. März geht es um folgende Themen:

  • Kennen Sie die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und die dazugehörigen 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung? Tragen Sie zu deren Erreichen bei?
  • Was können wir tun, um die erwachsene Bevölkerung für den Klimawandel und die globale Erwärmung zu sensibilisieren und sie darin zu bestärken, etwas dagegen zu unternehmen?
  • Nachhaltiges Management von Organisationen der Erwachsenenbildung... von der CO2-Bilanz bis zum digitalen Fußabdruck.
  • Stellen Sie Ihre bewährten Verfahren im Bereich Umweltbildung und Weltbürgertum vor!
  • Aufbau lokal engagierter Gemeinschaften mit Blick für die internationale Ebene.

► Die Kommentarfunktion wird bereits am 16. März geöffnet sein, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich vorab vorstellen oder Kommentare posten können.

Diskutieren Sie auf dieser Seite mit der europäischen Erwachsenenbildungs-Community!

Login (2)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a buďte připraveni na livestream (přímý přenos)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více