Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 από EACEA με θέμα την Κοινωνική Ένταξη

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: Η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/34/2019].

Η Πρόσκληση υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της Γενικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σκέλος 1) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σκέλος 2). Οι γενικοί στόχοι ανά Σκέλος παρατίθενται παρακάτω:

  • Σκέλος 1 — Γενική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αποσκοπούν σε έναν από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1. Στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο· ή

2. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών.

  • Σκέλος 2 — Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν έναν από τους τρεις ακόλουθους γενικούς στόχους:

1. Στις συμμετέχουσες χώρες, να συντελούν στην ίδρυση νέων εθνικών ή περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή συνεργασία· ή

2. Στις συμμετέχουσες χώρες, να παρέχουν στήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να βελτιώνουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ή

3. Να ενισχύουν τα υφιστάμενα διακρατικά δίκτυα φορέων ανάπτυξης ενηλίκων μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της συμβουλευτικής από ομότιμους και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Επιλέξιμοι αιτούντες:

Επιλέξιμοι αιτούντες είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων ή οργανισμοί άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων, καθώς και οργανισμοί με διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τους επιλέξιμους αιτούντες, τις ειδικές απαιτήσεις ανά σκέλος και τις κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται εδώ, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 25/02/2020 - 17:00 (CET/CEST, Ώρα Βρυξελλών).

Login (1)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více