Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

40 jaar Tweedekansonderwijs in Vlaanderen

Ann Verhaegen, secretaris-generaal van het Departement Onderwijs, heeft in Leuven tijdens een academische zitting naar aanleiding van 40 jaar Tweedekansonderwijs (TKO) in Leuven gepleit voor meer samenwerking tussen TKO en de Examencommissie om meer jongeren te bereiken en op die manier alsnog hun diploma secundair onderwijs te halen.

 

"Het aantal jongeren dat zijn diploma secundair niet haalt neemt weliswaar af, maar we zijn nog steeds niet in de ideale wereld. Ik schat dat niet eens de helft van deze groep zijn weg niet vindt naar het TKO of de Examencommissie om dat diploma alsnog te halen. Van degenen die dat toch doen kiest 60 procent voor het TKO, 30 procent voor de Examencommissie en 10 procent voor combinatie van beiden. Om meer jongeren te bereiken is samenwerking tussen TKO en de Examencommissie meer dan ooit aan de orde", aldus de secretaris-generaal.

Verhaegen lijstte nog andere uitdagingen voor het TKO op. Zo moet omwille van de evolutie van het leerlingenprofiel, uiteenlopende leeftijden en herkomst het TKO zich bezinnen over de vraag hoe men zijn werking hierop beter kan aansluiten. Ze riep TKO en het secundair onderwijs ook op meer expertise te delen om ervoor te zorgen dat er meer leerlingen reeds in het secundair hun diploma halen. Nu de eindtermen voor het secundair aangepast zijn dient dat ook te gebeuren voor het TKO en het Volwassenenonderwijs. Ze pleitte ook voor de integratie van de erkende verworven competenties in TKO-opleidingen.

Tijdens een pannelgesprek nadien wees prof. Joke Vandenabeele (KU Leuven) naar de resultaten van een eigen bevraging onder TKO-afgestudeerden waaruit bleek hoe belangrijk de opleiding was geweest om hun leven autonoom in handen te nemen. "Men getuigde hoe het behalen van dit diploma de kans op een werkplek sterk verhoogd had, hoe ze terug interesse kregen voor wat er in de buitenwereld gebeurde en vakken als wiskunde en geschiedenis plots interessant bleken", aldus Vandenabeele.

Met 41 leerlingen, waaronder vooral vrouwen die hun diploma secundair onderwijs wilden halen, ging het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen in 1980 in Leuven van start onder impuls van Elcker-Ik en met de steun van het stadsbestuur dat infrastructuur ter beschikking stelde. Snel volgden gelijkaardige initiatieven in Antwerpen en Brugge. 40 jaar later is dit fenomeen in Vlaanderen uitgegroeid tot 32 centra voor volwassenenonderwijs die één of meerdere TKO-opleidingen in hun aanbod hebben. Vorig schooljaar volgden er ongeveer 11.000 cursisten een diplomagericht traject.

 

BRON: BELGA

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více