Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

De rol van publieke bemiddelingsdiensten in de VUCA-wereld

Het Engels letterwoord VUCA staat voor: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Volatiel, onzeker, complex en ambigu zijn ook de vier belangrijkste kenmerken die onze samenleving, economie en arbeidsmarkt van vandaag definiëren, en nog meer die van morgen. Ook de publieke bemiddelingsdiensten (PES) worden met de VUCA-wereld geconfronteerd vanuit verschillende invalshoeken. Fons Leroy van VDAB reflecteert over de toekomst van de publieke bemiddelingsdiensten. 

Het Engels letterwoord VUCA staat voor: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. VUCA wordt vaak gebruikt in verschillende contexten om de kenmerken te beschrijven van de hedendaagse wereld. Het concept geeft aan hoe onze samenleving volatieler, onzekerder, complexer en ambiguer is geworden.

De technologische revolutie is de katalysator voor nieuwe, disruptieve bedrijfsmodellen die wereldwijd ontstaan zijn. Deeleconomie, co-creatieve economie en circulaire economie zijn enkele begrippen die het ontstaan beschrijven van de in opmars zijnde nieuwe bedrijfsmodellen.

Trends zoals globalisering, demografische verschuivingen (vergrijzing), migratie en superdiversiteit hebben een enorm grote invloed op onze maatschappij en onze arbeidsmarkt. Volatiel, onzeker, complex en ambigu zijn dus ook de vier belangrijkste kenmerken die onze samenleving, economie en arbeidsmarkt van vandaag definiëren, en nog meer die van morgen.

Ook de publieke bemiddelingsdiensten (PES) worden met de VUCA-wereld geconfronteerd vanuit verschillende invalshoeken, als organisatie, als werkgever en als regisseur op de arbeidsmarkt. Deze laatste rol in het bijzonder verplicht de PES zichzelf te versterken, hun aanpak te herdenken en de sterke wapens te ontwikkelen die nodig zijn om mensen te begeleiden doorheen deze (r)evolutie.

Fons Leroy van VDAB reflecteert over de toekomst van de publieke bemiddelingsdiensten. 

Lees het hele artikel in Over.Werk 2019 nr. 1 van Steunpunt Werk.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více