Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Les missions locales mobilisées pour faire connaitres leurs actions

 

 

Les missions locales sont en France le 1er réseau national d’insertion des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Réparties sur l’ensemble du territoire, les missions locales accompagnent les jeunes adultes dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.

Du 14 au 22 mars, le réseau organise la semaine nationale des missions locales. Dans le cadre de cet événement national, les missions locales sont invitées à organiser des actions. L’objectifs est de mettre l’accent sur les différents moyens et méthodes pour faire connaitre les actions des missions locales auprès des jeunes adultes. Cette édition est l’occasion d’amener les jeunes vers les métiers de demain, via le développement et l’adaptation de leurs compétences.  

Parmi les actions mises en œuvre durant cette semaine :

  • des événements organisés dans et hors les murs, également avec les partenaires
  • l’utilisation d’outils numériques pour entrer en contact avec les jeunes
  • des espaces d'accueil repensés et animés
  • les Missions Locales valorisées dans l’espace public : panneau, signalétique…
  • les points d'accueil valorisés et animés

Une carte interactive recense l'ensemble des événements du territoire : https://www.unml.info/semaine-nationale-2019/le-programme-de-la-semaine3/

L’équipe EPALE France souhaite une excellente réussite à cette semaine nationale des missions locales.

Pour en savoir plus : https://www.unml.info/semaine-nationale-2019/

Login (1)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více