Přejít k hlavnímu obsahu
Jak souvisí EPALE s programem Erasmus+?

 

Erasmus+ je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020, který si klade za cíl zvýšit kvalitu a relevantnost kvalifikace a dovedností. Nahrazuje program celoživotního učení.

Erasmus+ je otevřen studentům, učitelům, učňům, dobrovolníkům, vedoucím mládeže a lidem působícím v místním sportu. Poskytuje také financování partnerství mezi vzdělávacími ústavy, mládežnickými organizacemi, firmami, místními a regionálními orgány a nevládními organizacemi i podporu reformám v členských státech za účelem modernizace vzdělávání a odborné přípravy a propagace inovací, podnikání a zaměstnatelnosti.

Program Erasmus+ financuje EPALE prostřednictvím své Klíčové aktivity 2; EPALE je podporována na základě čl. 14 odst. 1 písm. b) právního rozhodnutí, kterým byl přijat program Erasmus+, a zaměřuje se na učení v dospělosti a další odborné vzdělávání a přípravu (C-VET).

Login (0)
Topic
Weight
0