European Commission logo
Vytvořit účet
Může vybrat více slov, slova oddělujte čárkou

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Jaká je úloha EU v oblasti učení v dospělosti?

Jak EU podporuje zúčastněné osoby a projekty ve vzdělávání dospělých?

Existuje mnoho způsobů, kterými EU podporuje odvětví vzdělávání dospělých v Evropě - od zadávání výzkumu a sdílení osvědčených postupů po podporu inovací a financování zvyšování kvalifikace jednotlivců.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2022
Council Recommendation of 16 June 2022 on individual learning accounts outlines how Member States can combine financial and non-financial support in an effective way to empower all adults to develop their skills throughout working life, and progress towards the Porto adult learning targets. The Recommendation was underpinned by an impact assessment.
Council Recommendation of 16 June 2022 on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability defines a common definition of and a standard format for describing the outcomes of short courses, in order to increase transparency and facilitate the communication of skills acquired during training throughout the working life.
2021

Usnesení Rady o strategickém rámci pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě směrem k Evropskému vzdělávacímu prostoru a dále

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond outlines how European cooperation can further enrich the quality, inclusiveness and digital and green dimension of the EU education and training systems.
On 25 June 2021, the European Council welcomes the EU headline targets of the European Pillar of Social Rights Action Plan and the Porto Declaration. Leaders thereby support the ambition that at least 60% of all adults should participate in training every year by 2030.
2020

Evropská agenda dovedností upřednostňuje zvyšování a rekvalifikaci dospělých, včetně dovedností pro život, posílení postavení prostřednictvím jednotlivých mechanismů financování a ambiciózní cíle účasti dospělých na vzdělávání

Akční plán digitálního vzdělávání na období 2021–2027 rozšiřuje oblast působnosti na neformální a celoživotní učení, zaměření na digitální kompetence a budování digitálních kapacit institucí, a to i pro dospělé studenty a odborníky

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost - Brusel, 1.7.2020, COM (2020) 274 final

Dosažení evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025 - sdělení Komise

COM(2020) 625 celkem, Brusel, 30.9.2020

Digitální plán vzdělávání (2021-2027): Nastavení výuky a školení pro digitální dobu

2019

Komise provedla inventarizaci prováděcích opatření v pracovním dokumentu Komise

Rada přijímá závěry, v nichž obnovuje svůj závazek podporovat dospělé bojující se základními dovednostmi

Pracovní dokument útvarů Komise k doporučení Rady Získávání nových dovedností: nové příležitosti pro dospělé. Zhodnocování prováděcích opatření, Brusel, 27.2.2019 SWD (2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

2017
At the Gothenburg social summit, The European Parliament, the Council and the Commission proclaim the European Pillar of Social Rights. The Pillar sets out 20 key principles which represent the beacon guiding us towards a strong social Europe that is fair, inclusive and full of opportunity in the 21st century. Adult learning has a central role in the Pillar, as its first principle is the right to “quality and inclusive education, training and life-long learning”.
2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.