chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Centrum zpráv

Zpráva z expertního kulatého stolu na téma "Vzdělávání dospělých v ČR a v Evropě"

16/12/2018
Jazyk: CS

Evropská platforma pro vzdělávání dospělých EPALE ve spolupráci s Odbornou skupinou pro oblast vzdělávání dospělých společně uspořádali ve středu 21. 11. 2018 expertní kulatý stůl s názvem "Vzdělávání dospělých v ČR a Evropě", kterého se zúčastnilo celkem 19 zástupců klíčových institucí z oblasti vzdělávání dospělých v ČR a také zástupce Evropské asociace ve vzdělávání dospělých EAEA. Přinášíme vám stručný přehled klíčových myšlenek, které byly obsahem kulatého stolu.

Jitka Morčušová a Tomáš Langer (DZS - EPALE) představili aktivity DZS, zejména platformu EPALE.

Jan Brůha (NÚV) představil následující témata:

  • EK hovoří o aktuálních otázkách VD, kterými jsou: neregulovaný sektor, limitované financování, nedostatek “evidence based policy” a nízká míra zájmu o participaci na VD.
  • Francie přišla v roce 2017 s návrhem dát každému dospělému na vzdělávání 500 EUR/rok, částku může využít v rámci 10 let a sčítat ji. Pro srovnání např. Singapur nabízí 300 EUR, ale podobný systém má i řada dalších zemí.
  • Holandsko: dohoda mezi ministerstvy, peníze do regionů.
  • Existují tři doporučení Rady Evropy dotýkající se oblasti VD:
    • doporučení z 19. 12. 2016 o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé
    • doporučení z 20. 12. 2012 o uznávání neformálního a informálního učení
    • doporučení z 22. 5. 2017 o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení

Tereza Halouzková (NÚV) představila činnosti European Basic Skills Network (EBSN) - nezisková organizace zahrnující tvůrce politik a poskytovatele, kteří jsou zainteresováni v rozvoji základních dovedností pro dospělé. Mezi hlavní témata primárně patří: podpora implementace politik, které mají vliv na oblast vzdělávání, zaměstnanosti a sociální inkluze. Síť podporuje celkem pět hlavních základních dovedností: čtenářská a digitální gramotnost, digitální kompetence, komunikační dovednosti a druhý jazyk pro migranty (každá země má rovněž svá vlastní témata).

Ve dnech 6.-8. června 2018 se konala konference EBSN v Berlíně, mezi jejíž závěry mj. patřilo: identifikace vzdělávacích potřeb pro dospělé, rozvoj a kontrola kvality vzdělávacích programů a politik, podpora formálního, neformálního a informálního učení v různých oblastech života (komunita, práce, rodina aj.), podpora učení na pracovištích (Work based learning) by měla hrát stěžejní roli v každé národní strategii, podpora diagnostických nástrojů a systému uznávání, podpora (zejm. finanční) vzdělávání lektorů a učitelů, vzdělávací možnosti pro dospělé migranty (možnosti uznávání dovednosti, kterými disponují), rozvoj základních digitálních kompetencí by měl být součástí každé strategie (národní či regionální úroveň), využívání např. mobilních aplikací a sociálních sítí ve vzdělávání dospělých může být jedním ze stěžejních motivačních faktorů.

Hana Bartoňková (FDV) představila projekt týkající se cizinců a další projekty FDV, zejména DigiStrategii (www.digistrategie.cz) a DigiKatalog (www.digikatalog.cz).

Pavla Šafránková (GŘ ÚP ČR) představila projekty "PIPS" (technická a materiální podpora IPS, školení poradců, spolupráce s VÚPSV, ČVUT - projekt "Odstraňování genderových předsudků ve strojírenství", spolupráce s MPSV - projekt "22 % k rovnosti" - rozdíl platové úrovně mužů a žen) a EFEZ (Efektivní služby zaměstnanosti, kde probíhají např. kazuistické semináře pro zaměstnance ÚP ČR). Dále v rámci ÚP ČR probíhají i školení EURES: školení pro poradce v rámci NSK.

Jana Malá (MŠMT) představila činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání dospělých při Evropské komisi 2018-2020, která čítá 37 členů. Aktuálně připravuje dotazníkové šetření o VD v EU, výstupy očekáváme v r. 2020. Mezi klíčová témata EU, ze kterých budou vybrána témata pro Pracovní skupinu pro následující dva roky patří nedokončené všeobecné vzdělávání, klíčové kompetence, odborné dovednosti, občanské vzdělávání, VŠ vzdělávání, migranti, případně všechna nebo jiná témata. Mandát pracovní skupiny bude stanoven v prosinci 2018 na dalším jednání Pracovní skupiny.

Dále představila iniciativu Upskilling Pathways, jejímž cílem je zajistit občanům alespoň minimální úroveň čtenářské, matematické a digitální gramotnosti nebo zvýšit kvalifikační úroveň (až do úrovně 3 a 4 EQF - maturita). ČR si stanovila následující priority, na něž se v této iniciativě zaměří: nízkokvalifikované osoby, osoby s nízkou úrovní digi kompetencí a osoby, které předčasně opustily vzdělávací dráhu (drop-outs). V tuto chvíli je cestou k dosažení realizace projektů DigiKatalog, UpSkilling CZ a zároveň zapojení klíčových tvůrců politik v České republice, kterých se problematika prohlubování dovedností dotýká.

Klaudius Šilhár (EAEA, AIVD SR, Univerzita Komenského Bratislava) představil projekt Age Management Uptake, který se zaměřuje na téma stárnutí populace. Projekt se zaměřuje na vytvoření vzdělávacího programu určeného pro pozici poradce age managementu. Program bude určen primárně pro pracovníky HR, případně i pro studenty relevantních VŠ oborů. Dále informoval o činnosti Evropské asociace pro vzdělávání dospělých EAEA. Asociace mj. pořádá mezinárodní konferenci 26.–27. 6. 2019 v Kodani.

Michal Šerák (FF UK) doplnil informace o projektu Age Management Uptake a vybraných navazujících aktivitách. Zdůraznil význam starších dospělých a seniorů jako stále významnější cílové skupiny, jejíž potřeby a specifika by měla reflektovat strategická opatření vzdělávací politiky. Informoval v této souvislosti o některých aktivitách, na kterých Katedra andragogiky a pers. řízení FF UK spolupracuje především s MŠMT a s NÚV (metodika pro vzdělavatele seniorů, aktualizace NSK ve smyslu transformace PK Lektor dalšího vzdělávání směrem k seniorům apod.).

Jana Halamová (DZS) představila aktivity evropské informační sítě Eurydice, která shromažďuje a dále zpracovává údaje o evropských vzdělávacích systémech (vč. vzdělávání dospělých - viz kapitola 8 v databázi National Education Systems). Další informace o Eurydice a všechny její publikace (tematické srovnávací studie a další materiály) lze nalézt na jejích centrálních webových stránkách i na stránkách DZS/Erasmus+.     

Expertního kulatého stolu se dále zúčastnili Martin Sycha (MPSV), Romana Nováčková (AIVD ČR) a Bohumír Fiala (UJAK).

 

Účastníci se jednomyslně shodli na nutnosti pořádat podobné kulaté stoly pravidelně, min. 2x ročně.

 

Autor (s přispěním jednotlivých řečníků): Tomáš Langer, expert EPALE

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn