News
Zprávy

Zajímá vás uznávání (přesněji potvrzování) dovedností?

Chtěli byste se vyjádřit k evropskému doporučení o uznávání neformálního a informálního učení (tj. znalostí a dovedností získaných mimo školu)?

Podstatou doporučení z r. 2012 je umožnit lidem, kteří získávají v průběhu života různé dovednosti prací, zájmovými činnostmi či dobrovolnictvím, aby tyto dovednosti byly identifikovány, dokumentovány, zhodnoceny a případně i certifikovány. Pokud totiž tato možnost jejich potvrzení neexistuje, je pravděpodobné, že přijdou vniveč. 

Do 13. listopadu 2019 bude probíhat internetová konzultace se zúčastněnými stranami o tom, jak státy zmíněné doporučení provádějí v praxi a zda se zvyšují a zlepšují příležitosti k uznávání dovedností. To pomůže Komisi navrhnout úpravy v doporučení k jeho vylepšení.

Zúčastnit konzultace se může každý, tedy nejen odborníci a úředníci, ale i široká veřejnost. Mezi respondenty se očekává, že budou zástupci úřadů, které jsou odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu, kvalifikace, zaměstnávání, mládež, dále odborníci z praxe zapojení do uznávání, centra pro uznávání, poskytovatelé vzdělávání nebo odborné přípravy, i poradci a organizace, které zastupují účastníky vzdělávání, pracovníky, zaměstnavatele, mládež a výzkumné organizace.

Vítáni jsou také respondenti, kterým bylo uznání jejich dovedností umožněno. Ti mají odpovědět na otázku, jakou s tím mají zkušenost – jak se o uznávání dozvěděli, jakou podporu měli k dispozici a jaký dopad to mělo na jejich profesní dráhu nebo život. 

Mělo by být potvrzování dovedností dostupné všem? Mělo by se potvrzování dovedností omezovat jen na tzv. profesní kvalifikace, nebo by mělo být také možné nechat si uznat své znalosti a dovednosti k získání tzv. formálních kvalifikací, tedy certifikátů (jako jsou vysvědčení a zkoušky) obvykle udělovaných ve formálním počátečním (všeobecném, odborném) vzdělávání?

Dotazník samotný je v angličtině, ale je ho možné vyplnit v češtině.

Konzultace je k dispozici zde.

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více