Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Zajímá vás uznávání (přesněji potvrzování) dovedností?

Chtěli byste se vyjádřit k evropskému doporučení o uznávání neformálního a informálního učení (tj. znalostí a dovedností získaných mimo školu)?

Podstatou doporučení z r. 2012 je umožnit lidem, kteří získávají v průběhu života různé dovednosti prací, zájmovými činnostmi či dobrovolnictvím, aby tyto dovednosti byly identifikovány, dokumentovány, zhodnoceny a případně i certifikovány. Pokud totiž tato možnost jejich potvrzení neexistuje, je pravděpodobné, že přijdou vniveč. 

Do 13. listopadu 2019 bude probíhat internetová konzultace se zúčastněnými stranami o tom, jak státy zmíněné doporučení provádějí v praxi a zda se zvyšují a zlepšují příležitosti k uznávání dovedností. To pomůže Komisi navrhnout úpravy v doporučení k jeho vylepšení.

Zúčastnit konzultace se může každý, tedy nejen odborníci a úředníci, ale i široká veřejnost. Mezi respondenty se očekává, že budou zástupci úřadů, které jsou odpovědné za vzdělávání, odbornou přípravu, kvalifikace, zaměstnávání, mládež, dále odborníci z praxe zapojení do uznávání, centra pro uznávání, poskytovatelé vzdělávání nebo odborné přípravy, i poradci a organizace, které zastupují účastníky vzdělávání, pracovníky, zaměstnavatele, mládež a výzkumné organizace.

Vítáni jsou také respondenti, kterým bylo uznání jejich dovedností umožněno. Ti mají odpovědět na otázku, jakou s tím mají zkušenost – jak se o uznávání dozvěděli, jakou podporu měli k dispozici a jaký dopad to mělo na jejich profesní dráhu nebo život. 

Mělo by být potvrzování dovedností dostupné všem? Mělo by se potvrzování dovedností omezovat jen na tzv. profesní kvalifikace, nebo by mělo být také možné nechat si uznat své znalosti a dovednosti k získání tzv. formálních kvalifikací, tedy certifikátů (jako jsou vysvědčení a zkoušky) obvykle udělovaných ve formálním počátečním (všeobecném, odborném) vzdělávání?

Dotazník samotný je v angličtině, ale je ho možné vyplnit v češtině.

Konzultace je k dispozici zde.

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více