News
Zprávy

Výstupy projektu work-life balance

Končící projekt Erasmus+ Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women (2019-1-CZ01-KA204-061180) je zaměřen na podporu rovného zacházení s muži a ženami prostřednictvím nástrojů na posilování harmonizace pracovního a osobního života. 

V rámci projektu byly vytvořeny zajímavé zásadní výstupy, které mohou být inspirací nejen pro HR a personalisty, ale i pro širokou veřejnost.

Prvním výstupem byly videorozhovory s 16 personalisty ze 4 různých zemí - Slovenska, České republiky, Portugalska a Řecka. Jaká je best practice ve firmách a čemu personalisté při nastavování nástrojů work-life balance čelí najdete zde: https://www.youtube.com/channel/UCNMvovqIUNY524jqfMn4ioA

Dalším užitečným nástrojem je e-learningový kurz Zavádění nástrojů pro slaďování práce a rodiny ve firmách. Zájemci se mohou přihlásit na moodle.aoacr.cz. Kurz je rozdělen na 4 moduly: Identita a osobní rozvoj, Rodiče jako zaměstnanci a zaměstnankyně, Genderové a interkulturní kompetence a Hodnocení potřeb na osobní a profesní úrovni. Kurz reaguje na aktuální potřeby a byl rozšířen o kapitolu týkající se vlivu globálních změn na rovnováhu pracovního a osobního života, konkrétně pandemie COVID19 a války na Ukrajině.

V prostředí Moodle jsou umístěny také užitečné materiály - Manuál pro trenéry a trenérky, který je určen lektorům, kteří podle manuálu mohou své kolegy proškolit prezenčně v oblasti rovného zacházení a work-life balance. Druhým materiálem je Manuál pro tutory a tutorky, který provází čtenáře ovládáním Moodlu.

E-learningový kurz i další materiály jsou vytvořeny v několika jazycích: angličtině, češtině, slovenštině, řečtině a portugalštině.

 

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více