News
Zprávy

Vyjádření MŠMT ke konání rekvalifikačních kurzů v období nouzového stavu

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání rekvalifikačních kurzů nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob (Rovněž je nyní zakázáno prezenční vzdělávání ve školách).

Na základě § 2, odst. 1 vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se může vzdělávání v rekvalifikačním zařízení uskutečňovat různou formou:

- Za presenční formu vzdělávání (dle § 2, odst. 1, písm. a)) je považována výuka, při které je zabezpečena osobní přítomnost uchazečů i lektorů ve stejném okamžiku. Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu. Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.

- Uvedené platí i u prezenční části výuky u kombinované formy vzdělávání.

- Distanční část výuky u kombinované formy vzdělávání a distanční forma vzdělávání může nadále pokračovat.

U všech forem výuky musí praktická část výuky/praxe vždy probíhat klasickou presenční formou, tedy za osobní přítomnosti uchazečů i lektorů ve stejném okamžiku a na stejném místě. Praktickou část výuky/praxi je tedy nutné odložit až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Závěrečné zkoušky vždy vyžadují přítomnost uchazečů u zkoušek. Z tohoto důvodu je nutné všechny druhy a typy závěrečných zkoušek odložit až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna.

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

 

Zdroj: Tisková zpráva MŠMT, 26.3.2020

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více