News
Zprávy

Výběrové řízení: EU Digital Education Hub

zdroj: https://ec.europa.eu/education/news/call-for-tender-supporting-developm…, 22.6.2021

Komise dnes vyhlásila výzvu k podávání nabídek „Podpora rozvoje Centra pro digitální vzdělávání“.

Úspěšní uchazeči podpoří EK při zakládání a rozvoji Centra digitálního vzdělávání tím, že přispějí k následujícím konkrétním cílům

  • podpořit a rozvíjet otevřenou, angažovanou a inkluzivní komunitu praktických zástupců různých zúčastněných stran v oblasti digitálního vzdělávání
  • koordinovat výměny, rozpravy a spoluvytváření aktivit s cílem umožnit meziodvětvovou spolupráci
  • ukázat excelenci v digitálním vzdělávání
  • podporovat rozvoj inovací v digitálním vzdělávání, a to i na místní úrovni, a zrychlit digitálních řešení
  • podporovat spolupráci s využitím agilní metodiky a inovativních metod společného vývoje mezi zúčastněnými stranami, včetně členů CoP
  • zajistit otevřenou zpětnou vazbu mezi politikou a praxí digitálního vzdělávání na úrovni Evropské unie (EU)

Každý cíl bude realizován prostřednictvím splnění osmi zadání se specifickými výstupy.

Zadání sahají od vytvoření a péče o komunitu praktiků, vzájemného učení a mentoringu, shromažďování a uchovávání informací, akcelerace postupů až po organizaci informačních aktivit.

Uchazeči by měli navrhnout metodiku, kterou považují za nejvhodnější pro úspěšné plnění různých zadání.

Orientační datum podpisu smlouvy s úspěšným uchazečem je listopad 2021 a doba trvání smlouvy je po dobu 36 měsíců. Maximální rozpočet na poskytované služby je 4 600 000 EUR.

 

Kdo se může přihlásit?

Účast v této výzvě je otevřena všem fyzickým a právnickým osobám, na které se vztahují oblasti působnosti Smluv EU, a také mezinárodním organizacím.

Výzvy se mohou zúčastnit také všechny fyzické a právnické osoby usazené ve třetí zemi, která má v oblasti zadávání veřejných zakázek zvláštní dohodu s EU.

Nabídku může podat také skupina hospodářských subjektů. V takovém případě je skupina jako celek považována za součást stejného společného nabídkového řízení.

 

Jak podat žádost?

Podrobné informace o podání přihlášky, kritériích výběru, potřebách a službách a seznam dokumentů, které mají být předloženy spolu s nabídkou a během řízení, najdete v otevřené výzvě k podávání nabídek.   Nabídky musí být podány prostřednictvím žádosti o elektronické podání podle pokynů podrobně uvedených v dopisu s výzvou k podávání nabídek a ve stručném průvodci elektronickým podáním.

Uzávěrka přihlášek je 23. srpna 2021 v 16:00 středoevropského letního času (CEST).

 

Okolnosti

Centrum digitálního vzdělávání je zastřešující akcí Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027), který odráží dlouhodobý cíl zvýšit účinnost spolupráce a výměny v oblasti digitálního vzdělávání na úrovni EU.

Zaměřuje se na podporu spolupráce mezi osobami a organizacemi působícími ve všech odvětvích v oblasti vzdělávání, které mají zájem o inovace a vývoj, využívání, distribuci a mainstreaming digitálního vzdělávání.

Centrum se bude vyvíjet postupně. První rok jeho provádění (2021) bude věnován zřízení Centra prostřednictvím různých činností, včetně zahájení nabídkového řízení, vytvoření sítě národních poradenských služeb (NAS), které mají stimulovat dialog mezi soukromými organizacemi a veřejným sektorem a získávání osvědčených postupů prostřednictvím práce nového Střediska pro Podporu, pokročilé možnosti učení a školení (SALTO) pro digitální vzdělávání .

Další informace o Akčním plánu a Centru pro digitální vzdělávání najdete na nedávno vytvořených stránkách Akčního plánu pro digitální vzdělávání.

Login (1)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více