Přejít k hlavnímu obsahu
Event Details
3 Jun
2020

VEEBISEMINAR - KÜBERTURVALISUSE TAGAMINE JA ISIKUANDMETE KAITSE E-ÕPPES

Remote Event
to

Kuidas pakkuda õppijatele turvalist e-koolitust? Millised riskid kaasnevad pilveteenustega ja kuidas neid maandada?Millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted? Kas ja kuidas kasutada nõusolekut isikuandmete töötlemisel koolitamise käigus? Milline on professionaalse koolitaja küberhügieen? Need on olulised küsimused, millele iga koolitusasutus ja koolitaja peab läbi mõtlema pakkudes e-õpet. Samuti tuleb nii koolitust planeerides kui ka reklaamides läbi mõelda, kuidas seda teha nii, et isikuandmete töötlemise nõuetega vastuollu ei mindaks. Oluline on mõista, et privaatsuse vajadus võib õppijatel olla erinev, ning kaaluda, kuidas koolitust korraldada viisil, et rahul oleksid ka privaatsusnõudlikumad õppijad. 

Sihtgrupp: e-õppe läbiviijad, haridus- ja koolituskeskuste töötajad, koolitajad ja õpetavad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi isikuandmete õiguspäraseks töötlemiseks veebipõhises õppes. 

Veebiseminari eesmärgiks on teadlikkus küberturvalisuse tagamise erinevates aspektidest e-õppes ja oskuslik ümberkäimine isikuandmetega koolitussuhetes.

 

Teemad:  

  • koolituskeskkonna kaitsmine, andmete ja koolituste salvestamine;
  • koolitaja küberhügieen, küberprügi, pilveteenuste kasutamise riskid;
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted, nõusolek ja konfidentsiaalsuskokkulepped.
Event Details
Stav
As planned
Typ události
Událost v oblasti profesního rozvoje
Webová stránka události
Druh organizátora
Jiná událost
Organiser name
INNOWISE KOOLITAJA KOMPETENTSIKESKUS
Kontaktní údaje
Liina Sieberk, liina.sieberk@innowise.ee
Cílová skupina
Akademičtí pracovníci, studenti, výzkumníci v andragogice
Projekty a partnerství
Mediální odborníci
Projednávané téma
Cíle a záměry
Veebiseminari eesmärgiks on teadlikkus küberturvalisuse tagamise erinevates aspektidest e-õppes ja oskuslik ümberkäimine isikuandmetega koolitussuhetes.
Očekávané výsledky učení
Teemad:  

koolituskeskkonna kaitsmine, andmete ja koolituste salvestamine;
koolitaja küberhügieen, küberprügi, pilveteenuste kasutamise riskid;
isikuandmete töötlemise põhimõtted, nõusolek ja konfidentsiaalsuskokkulepped.
Účastnický poplatek
Ano

Víte o zajímavé události?

Neváhejte a udělejte to! Klikněte na odkaz níže a navrhněte akci teď!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více