News
Zprávy

Putovní výstava Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Díky OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 17000 projektů, které umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Fotografie a informace o několika z nich uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září s první zastávkou v Opavě, následně v Pardubicích, Ústí nad Labem a se zakončením v Karlových Varech.

Jednotlivé veřejně přístupné panely informují diváka například o inkluzi žáků se sluchovým postižením, mezinárodní mobilitě výzkumných pracovníků, představí podporu rozvoje informatického myšlení či výzkum v biodiverzitě ryb a akvakultur, nanorobotech nebo přístupu ke zdravému stárnutí. Pardubický kraj je zde zastoupen projektem Inkluze ve Svitavách pod záštitou ŽŠ a MŠ Svitavy - Lačnov a dvěma projekty Univerzity Pardubice. První se zaměřuje na Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení a druhý umožnil univerzitě vytvořit Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách:

  • Opava – Smetanovy sady, 31. 5. - 27. 6. 2021
  • Pardubice – Třída Míru u sochy Jana Kašpara, 28. 6. - 25. 7. 2021
  • Ústí nad Labem – Lidické náměstí, 26. 7. - 30. 8. 2021
  • Karlovy Vary – Smetanovy sady, 31. 8. - 27. 9. 2021

Putovní výstava je součástí kampaně OP VVV s podtitulem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka, která prostřednictvím 14 videí představí 14 projektů ze všech krajů ČR, od regionálního školství až po excelentní výzkum a vývoj. Videa a informace o vybraných projektech v krajích ČR jsou k dispozici na nově spuštěné mikrostránce: ProjektyProBudoucnost.msmt.cz.

Zdroj: TZ MŠMT, 28.6.2021

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více