European Commission logo
Vytvořit účet
News
Zprávy

Připojte se s námi na on-line seminář "Implementace inkluzivního přístupu v odborném vzdělávání low-skills“

Srdečně zveme všechny lektory odborného vzdělávání na online seminář "Implementace inkluzivního přístupu v odborném vzdělávání low-skills“, který se uskuteční dne 6.12.2022 od 10:00 do 14:30h SEČ (9:00-13:30 UTC) na platformě Google Meets.

Připojte se s námi přes link https://meet.google.com/ewx-cgyf-ktk.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Erasmus+ 2021-1-CZ01-KA210-VET-000034599 „Rozvoj kompetencí lektorů odborného vzdělávání k výuce low-skills“, který je spolufinancován z EU a jehož příjemcem je česká vzdělávací agentura LASERneedle CZ s.r.o. a partnerem slovenská vzdělávací agentura Topcoach s.r.o. Cílem tohoto projektu je zvýšení kompetencí a profesní kvalifikace lektorů odborných kurzů k výuce low-skills účastníků kurzů, kteří pracují zejména na pozicích operátorů výroby. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím pedagogicko-psychologické profesní přípravy lektorů v oblasti andragogiky a vytvořením metodické příručky pro lektory s názvem "Odborné podnikové vzdělávání low-skills".

On-line seminář.

Jednou z aktivit projektu je i on-line seminář "Implementace inkluzivního přístupu v odborném vzdělávání low-skills“ pro lektory odborného vzdělávání, který se koná 6.12.2022 od 10h středoevropského času. Na on-line semináři budou lektoři odborného vzdělávání seznámeni s novými ověřenými metodikami pro odborné vzdělávání low-skills, které byly vytvořeny v rámci projektu. Současně budou rozvíjeny kompetence zúčastněných lektorů odborného vzdělávání pro práci s cílovou skupinou low-skills tak, aby své následné odborné kurzy koncipovali s vyšší atraktivitou a v duchu inkluzivního přístupu. Na on-line semináři budou přednášet 4 odborníci z oblasti dalšího vzdělávání lektorů z České a Slovenské republiky, kteří v rámci svých prezentací charakterizují low-skills účastníky a definují rizika a úskalí, se kterými se při práci s těmito účastníky lektoři odborného vzdělávání nejvíce potýkají, doporučí metodické principy pro tvorbu odborných kurzů tak, aby byly pro low-skills účastníky motivující a atraktivní a představí metodické aspekty inkluze v odborném vzdělávání low-skills.

Z dalších aktivit našeho projektu připravujeme online konferenci, odborný článek a metodickou příručku pro lektory odborného vzdělávání, které budou veřejnosti na EPALE volně přístupné. Věříme, že náš projekt Vás zaujme a podpoří inkluzi v prostření cílové skupiny low-skills, které tím motivujeme k dalšímu odbornému celoživotnímu vzdělávání.

____________________________________________________________________________

Projekt 2021-1-CZ01-KA210-VET-000034599 je spolufinancován z programu EU Erasmus+.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více