Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Příklady dobré praxe ve vzdělávání dospělých: E-learning Lab

Další ze série článků o inspirativních modelech partnerství pro vzdělávání, tentokrát ze současného Dánska.

 

V polovině 80. let procházel kraj Severní Jutsko v Dánsku silnými změnami. Tradiční odvětví náročná na pracovní sílu prodělávala restrukturalizace, což mělo za následek vysoké zvýšení nezaměstnanosti až na 11,4% v roce 1995. V problému se skrýval zárodek budoucího úspěchu. Dlouhá léta býval Aalborg, hlavní město Severního Jutska, domovem tradičního dánského loďařství a městem spíše obráceným do minulosti. Dnes je Aaalborg dynamickým „digitálním majákem“ Dánska, podle projektu, jehož cílem bylo učinit ze Severního Jutska středisko bezdrátových telekomunikací a IT sektoru. A to se podařilo. Významnou roli hrály v tomto regionu nepopiratelně evropské strukturální fondy, díky nimž se dostaly peníze do správných rukou. Vznikl projekt NOVI, na němž spolupracoval kraj s univerzitou v Aaalborgu, firmami, neziskovými organizacemi, odbory, vzdělávacími institucemi a veřejnými službami. Projekt „Andělé pro podnikatele“ pomohl od roku 1999 transferovat myšlenky a peníze a umožnil tak začínajícím firmám prosperovat. Vědecký park NOVI, síťování výzkumných středisek s firmami a školami spolu s velkorysými investicemi do vzdělávání a rozvoje zaměstnatelnosti převrátilo obraz Severního Jutska naruby: z průmyslového regionu se stal region digitální.

 

V dynamickém rozvoji Severního Jutska v posledních letech hrála významnou roli univerzita v Aalborgu. Tato univerzita nejenže má dnes světový zvuk na poli alternativní výuky a vysokou úspěšnost jejích absolventů; stala se rovněž iniciátorem a lídrem širokého partnerství v celém kraji. Podílela se na projektu NOVI, zaštítila projekt „Digitální maják“ a sama se účinně propojila s podnikatelským a veřejným sektorem. Jednou z partnerských iniciativ této univerzity je i projekt E-learning Lab. Na projektu spolupracuje s univerzitou několik high-tech firem v čele s Ericsson, Telia a IBM spolu s řadou vzdělávacích institucí a má rovněž podporu kraje.

 

Spolupráce umožňuje sdílení znalostí a to nejen v oblasti technologií, ale rovněž didaktického přístupu. Protože univerzita v Aalborgu se od počátku chápala jako univerzita s výukou orientovanou na problém (Problem-oriented learning), promítla se tato metoda i do pojetí laboratoře. Jde v podstatě o napůl virtuální, napůl fyzické laboratoře, kde se provádějí experimenty s rozličnými pedagogickými přístupy v distančním a smíšeném vzdělávání. Výzkum umožňuje zapojení PhD studentů i externistů z řad partnerů. Základním východiskem je přístup, který nespočívá v „hromadění znalostí“ a jejich předáváním, nýbrž k jejich „ověřováním“ prostřednictvím řešení určitého problému. Celý systém je interdisciplinární a propojuje nejmodernější technologické know-how, pedagogiku, design a organizaci. Hlavní důraz je kladen na učící se komunitu. Výsledky experimentů si mohou studenti a partneři ověřit přímo v praxi.

Zpracoval Martin Dobeš

Více informací o projektu naleznete na http://www.hcci.aau.dk/.

 

 

Login (0)
Štítky

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více