Přejít k hlavnímu obsahu
News
Zprávy

Právo na zapomnění

 

|

Jinak též právo být zapomenut. V poslední době tolik diskutované ukládání, skladování a distribuce osobních údajů je popsáno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kromě jiného umožňuje uživatelům žádat po zpracovatelích výmaz osobních údajů. Této možnosti se však týkají určitá omezení.

Osobní údaje zahrnují vše, co lze nějakým způsobem spojit s vaší osobou: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, pohlaví, a podobně. Národnost, rasa, sexuální orientace, vyznání – to jsou již citlivé informace. Těch se toto nařízení samozřejmě též týká.

 

Podle Článku 17 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné osobní údaje na požádání vymazat v těchto případech:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,osobní údaje byly zpracovány protiprávně,osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení

 

Jako příklad můžeme uvést například nákup na e-shopu. Při objednávce zadáváte minimálně jméno, adresu, email. Tyto informace obchod samozřejmě potřebuje k úspěšnému vyřízení objednávky. Ale proč skladuje tyto informace měsíce a roky poté? Prozatím o jejich výmaz musíte požádat sami přímo eshop.

 

Naopak zde jsou případy, v nichž výmaz není možný:

pro výkon práva na svobodu projevu a informacepro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřenz důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdravípro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracovánípro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

O výmaz nemusíte žádat pouze konkrétního zpracovatele. Např. vyhledávač Google nachystal formulář, pomocí kterého již nebude indexovat (prohledávat) stránky, na kterých se objevuje vaše jméno. Žádosti je vyhověno přibližně v polovině případů.

 Zdroj: EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Žádost o odstranění obsahu 

http://nicm.cz/pravo-na-zapomneni

 

Login (0)

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více